Market Report  11/21/14 1:12:13 AM

TOP SALES FROM ALL BREED SPECIAL
Thursday, November 20, 2014            5370 head sold
STEERS           HEIFERS        
Richardton 15 blkbwf 432 320.00   Mott 8 rwfbwf 324 370.00
Mott 21 blkbwf 435 336.00   Manning 7 redblk 374 327.50
Amidon 13 rwfbwf 448 322.00   Mott 8 black 402 308.00
Sidney, MT 30 bwf 451 329.00   New Town 18 black 405 304.00
New Town 21 black 459 333.00   Dunn Center 35 redblk 419 296.50
Killdeer 24 redblk 460 320.00   Dunn Center 10 black 423 293.00
Dunn Center 49 blkbwf 466 330.00   Sidney, MT 39 blkbwf 423 306.00
Belfield 25 black 467 329.00   Killdeer 33 redblk 445 289.00
Taylor 19 blkbwf 480 325.50   Mott 23 rwfbwf 450 306.00
Amidon 18 redblk 493 303.50   Mandaree 9 blkbwf 479 278.00
Dickinson 41 redblk 495 300.00   Amidon 28 rwfbwf 486 276.00
Mott 30 blkbwf 509 306.00   Sidney, MT 73 F1 bwf 488 341.00
Dunn Center 32 black 510 301.00   Dickinson 11 black 492 267.00
Sidney, MT 65 bwf 517 308.25   Hebron 9 black 500 280.00
Amidon 33 rwfbwf 529 300.00   Dunn Center 98 blkbwf 511 270.00
Hebron 11 black 546 297.00   Dickinson 14 redblk 512 269.00
Wibaux, MT 12 black 549 296.50   New Town 42 black 515 277.50
Golden Valley 22 black 560 287.00   Mott 41 blkbwf 517 265.75
Killdeer 94 redblk 563 275.00   Dunn Center 31 black 519 281.00
New Town 83 blkbwf 566 295.00   Dickinson 10 black 521 269.00
Mott 21 rwfbwf 566 295.50   Amidon 11 rwfbwf 529 264.00
Richardton 18 blkbwf 574 273.00   Golden Valley 29 black 529 263.00
Dickinson 14 black 574 287.00   Zap 14 black 531 265.00
Belfield 78 blkbwf 575 289.00   Zap 10 black 535 266.00
Dunn Center 239 blkbwf 576 287.00   Manning 10 redblk 536 260.00
Dickinson 11 blkbwf 577 284.00   Amidon 40 blkbwf 542 261.00
Zap 15 black 581 280.00   Dickinson 10 red 550 255.00
Dickinson 27 redblk 585 272.50   New England 10 blkbwf 553 253.00
Amidon 51 rwfbwf 586 280.00   Belfeild 7 redblk 557 257.50
Manning 34 redblk 589 256.00   New England 23 black 567 287.00
Mandaree 47 blkbwf 591 264.00   Taylor 63 blkbwf 567 261.00
Dickinson 16 black 595 270.00   Amidon 46 rwfbwf 568 253.00
Hebron 13 black 605 262.50   New Town 48 blkbwf 569 257.50
Dunn Center 67 blkbwf 613 274.00   Mandaree 39 blkbwf 572 257.00
Amidon 19 rwfbwf 615 259.00   Beulah 6 blkbwf 573 253.00
New England 19 black 630 256.75   Manning 42 blkbwf 585 249.00
New England 38 blkbwf 634 256.25   Dickinson 10 black 587 251.00
Hebron 22 black 634 255.50   Beach 17 redblk 594 233.50
Zap 17 redblk 635 257.00   Wibaux, MT 20 black 599 249.00
Glen Ullin 15 blkbwf 637 254.50   Hebron 15 black 600 259.00
Dickinson 23 black 641 254.00   Manning 19 red 601 252.00
Taylor 79 blkbwf 647 254.75   Hebron 10 blkbwf 601 243.50
Wibaux, MT 23 black 653 254.50   Richardton 25 xbred 602 244.50
Manning 75 redblk 653 248.75   Dickinson 21 blkbwf 602 254.00
Dickinson 17 black 655 255.75   Golden Valley 49 black 606 241.50
Zap 29 black 656 252.00   Zap 10 black 617 247.00
Golden Valley 31 black 656 254.00   New England 27 blkbwf 617 238.00
Manning 34 redblk 658 248.50   Belfeild 8 redblk 629 233.50
Richardton 19 redblk 659 251.75   Zap 18 black 635 235.00
Halliday 35 red 665 249.75   Dickinson 20 red 638 245.00
Dunn Center 62 blkbwf 667 253.50   Killdeer 11 black 639 236.00
Dickinson 36 redblk 669 248.50   Glen Ullin 27 blkbwf 644 236.00
Dickinson 20 black 673 249.00   Dickinson 11 black 644 236.00
Golden Valley 19 blkbwf 679 252.25   Beulah 7 blkbwf 650 232.00
Beach 23 black 693 250.25   Beach 20 black 657 233.50
Dickinson 33 redblk 707 248.25            
Taylor 13 redblk 724 230.00            
Beulah 14 rwfbwf 765 231.00            
 
ALL BREED CALF SPECIAL
Tuesday, November 18, 2014              3500 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Dickinson 10 redblk 360 350.00   Glendive, MT 11 blkbwf 373 326.00
Dickinson 9 black 379 363.00   Halliday 13 black 390 306.00
Killdeer 9 charblk 429 336.00   Dickinson 36 black 410 302.50
Halliday 7 blkbwf 440 320.00   Killdeer 7 black 418 291.00
Glen Ullin 5 black 468 305.00   Watford City 23 redblk 420 295.00
Dickinson 5 black 474 306.00   Dickinson 14 redblk 432 283.00
Manning 10 redblk 477 300.00   Killdeer 11 redblk 441 298.00
Dickinson 26 black 481 313.00   Halliday 10 blkbwf 454 281.00
Killdeer 5 blkbwf 488 308.00   Glen Ullin 9 blkbwf 457 284.00
Fairfield 15 blkbwf 501 308.00   Fairfield 21 black 462 275.00
Regent 6 blkbwf 523 294.00   Watford City 24 redblk 463 271.00
Dickinson 12 blkbwf 528 304.00   Dickinson 24 redblk 465 274.00
Taylor 34 redblk 528 286.50   Halliday 20 redblk 465 273.50
Arnegard 27 redrwf 531 284.00   Regent 8 black 470 275.50
Gladstone 34 blkbwf 541 309.50   Rhame 8 blkbwf 479 273.50
Manning 14 black 542 288.50   Dickinson 19 blkbwf 488 275.00
Belfield 16 black 550 290.50   Gladstone 27 blkbwf 489 274.75
Halliday 33 redblk 559 289.00   Taylor 17 redblk 501 263.00
Dickinson 16 blkbwf 561 290.50   Killdeer 10 black 521 265.00
Killdeer 27 blkbwf 562 298.00   Dickinson 9 blkbwf 524 266.00
Dickinson 20 redblk 568 287.50   Dickinson 15 redblk 524 264.00
Dickinson 106 black 570 289.00   Dickinson 38 redblk 537 259.75
New England 7 black 575 278.00   Fairfield 30 black 541 257.00
Glen Ullin 13 blkbwf 577 276.00   Manning 12 redblk 542 242.00
Dickinson 12 rwfbwf 579 273.00   Dickinson 97 black 549 257.35
Manning 31 redblk 585 271.50   Dickinson 9 redblk 550 256.50
Dickinson 7 black 587 284.50   Gladstone 9 redblk 553 251.00
Richardton 13 black 603 277.50   New England 12 redblk 557 240.00
Gladstone 67 blkbwf 611 273.00   Taylor 26 redblk 566 244.00
Dickinson 70 red 615 263.00   Richardton 6 black 569 252.50
New England 18 redblk 616 258.50   Gladstone 59 blkbwf 570 250.00
Fairfield 33 black 619 260.00   Killdeer 10 blkbwf 575 249.50
New England 6 red 623 251.50   Halliday 21 redblk 576 242.00
Arnegard 38 redrwf 624 253.50   Dickinson 19 black 577 255.50
Taylor 57 redblk 624 251.00   Dickinson 16 red 585 244.50
Dickinson 16 redblk 626 264.00   Glendive, MT 19 blkbwf 586 254.00
Taylor 9 blkbwf 627 250.00   Fairfield 43 redchar 594 252.00
Dickinson 28 blkbwf 628 258.50   Belfield 42 black 604 244.50
Glendive, MT 30 blkbwf 629 260.50   Dickinson 40 blkbwf 605 252.25
Regent 7 black 630 254.00   Dickinson 19 redchar 628 236.00
Regent 8 blkbwf 631 254.75   Regent 11 black 641 236.00
Manning 20 blkbwf 634 255.00   Manning 18 redblk 646 227.00
Belfield 48 black 635 257.50   Dickinson 10 black 650 237.00
Gladstone 37 red 650 251.50   Richardton 9 blkbwf 651 242.50
Manning 15 black 652 252.50   Gladstone 13 redblk 660 235.00
Dickinson 17 redblk 655 253.00   New England 9 black 701 226.00
Dickinson 19 black 657 259.50   Taylor 10 black 711 220.00
Dickinson 19 redchar 658 253.50            
Manning 26 rwfbwf 660 249.50            
Dickinson 29 redblk 661 250.50            
Manning 14 black 672 246.00            
Killdeer 11 blkbwf 675 251.50            
Dickinson 47 blkbwf 679 258.50            
Richardton 30 black 697 257.75            
New England 11 black 731 246.50            
New England 9 redblk 734 257.00            
Dickinson 24 redblk 735 241.00            
Regent 7 black 745 246.50            
Gladstone 8 red 764 242.00            
Taylor 10 blkbwf 767 243.50            
 
TOP PRICES FROM ALL BREED SPECIAL
Thursday, November 13, 2014            4800 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Fairfield 8 charblk 361 382.50   Fairfield 8 mixed 332 334.50
Manning 10 blkbwf 386 322.50   Halliday 12 blkbwf 410 315.00
Richardton 9 black 421 330.00   Fairfield 25 mixed 416 317.50
Halliday 12 charblk 430 325.00   Beulah 6 black 424 300.00
Lefor 10 black 450 315.50   Beach 17 blkbwf 449 274.00
Fairfield 31 charblk 466 319.00   Richardton 31 black 450 287.50
Taylor 17 blkbwf 476 315.00   Halliday 12 xbred 452 272.00
New England 18 black 497 299.00   New Town 11 black 464 273.00
Beach 23 redblk 506 303.00   Watford City 8 blkbwf 473 273.00
Beulah 29 rwfbwf 508 310.50   Dickinson 10 charblk 479 269.00
Richardton 39 black 514 309.00   Glen Ullin 54 redblk 480 273.00
Halliday 57 xbred 515 308.50   Beulah 10 redblk 486 271.00
New Town 15 black 531 291.50   Killdeer 19 black 489 261.00
Halliday 73 xbred 541 294.50   Halliday 49 blkbwf 495 290.00
Golva 13 black 547 294.00   Dickinson 16 black 499 267.00
Fairfield 47 charblk 553 288.75   Fairfield 18 blkbwf 502 255.50
Lefor 24 black 566 282.50   Beulah 16 blkbwf 503 264.00
Richardton 56 black 570 284.50   Richardton 48 blkbwf 505 275.00
Dickinson 55 black 571 277.50   Fairfield 23 charblk 513 279.50
Belfield 15 bwf 574 281.50   Dickinson 14 black 517 266.50
Killdeer 45 blkbwf 576 286.50   New England 12 black 518 256.00
Beulah 16 black 576 284.50   Lefor 14 black 524 260.00
Grassy Butte 21 blkbwf 582 284.00   Richardton 71 redblk 526 279.50
Dickinson 27 black 584 272.50   New Town 11 black 536 251.50
Watford City 73 redblk 585 267.00   Belfield 16 rwfbwf 539 247.00
Mott 29 blkbwf 589 285.00   Beach 29 black 549 249.00
Taylor 77 blkbwf 591 282.00   New England 29 blkbwf 550 249.00
Taylor 25 rwfbwf 594 262.00   Fairfield 24 charx 552 258.00
Dickinson 21 red 596 263.00   Gladstone 20 black 553 243.00
New England 23 black 599 263.00   Dickinson 12 red 557 245.00
Fairfield 10 redblk 600 263.00   Glen Ullin 60 red 562 265.00
Dickinson 19 xbred 602 258.00   Dickinson 12 redblk 569 241.00
Halliday 16 xbred 602 261.00   Beulah 29 blkbwf 572 250.50
Gladstone 20 blkbwf 603 252.00   New Town 11 blkbwf 575 235.00
Beach 76 black 604 265.25   Lefor 10 blkbwf 580 244.50
New Town 24 black 604 261.50   Gladstone 14 black 583 241.50
Watford City 20 black 608 262.50   Gladstone 16 charblk 585 241.00
Gladstone 24 black 612 263.00   Killdeer 32 blkbwf 585 241.00
New England 28 blkbwf 626 259.00   Dickinson 59 blkbwf 589 240.25
New Salem 20 blkbwf 629 259.50   Dickinson 13 black 590 231.00
Grassy Butte 30 blkbwf 636 266.00   Richardton 10 black 597 235.00
Gladstone 29 black 638 263.00   Dickinson 18 black 600 239.50
Beulah 19 rwfbwf 642 257.00   Watford City 37 black 601 246.00
Halliday 24 xbred 650 257.00   Dickinson 7 red 613 241.00
Fairfield 10 charx 658 254.00   Fairfield 32 blkbwf 614 239.00
Dickinson 79 blkbwf 659 260.00   Gladstone 11 black 616 237.00
Fairfield 32 xbred 668 243.50   Beulah 6 rdbldy 623 254.00
Golva 14 redblk 670 266.00   Dickinson 31 xbred 624 235.00
Manning 19 blkbwf 676 256.50   Gladstone 12 black 624 235.00
Mott 41 charblk 677 256.00   Dickinson 21 redblk 629 230.00
Dickinson 18 black 678 242.00   Belfield 16 bwf 636 240.00
Dickinson 15 red 680 249.50   Dickinson 16 red 636 234.50
Taylor 39 rwfbwf 682 245.00   Dickinson 20 red 642 247.00
Dickinson 18 black 682 241.50   Taylor 13 rdbldy 666 225.50
Beulah 21 blkbwf 682 240.00   South Heart 16 redblk 666 227.00
Dickinson 17 xbred 683 242.00   Manning 21 black 672 221.00
Taylor 10 blkbwf 684 262.00   Regent 13 redblk 683 216.00
Belfield 24 rwfbwf 686 257.50   Regent 27 redblk 811 205.00
Dickinson 26 black 688 257.75            
Regent 17 black 693 254.50            
Watford City 15 black 700 255.00            
Golden Valley 12 charblk 706 260.00            
South Heart 16 redblk 718 235.00            
Gladstone 15 black 726 253.25            
Gladstone 15 black 729 246.50            
Dickinson 11 red 741 231.00            
Manning 33 redblk 752 240.50            
Regent 32 redblk 805 227.00            
 
TOP PRICES FROM STOCK COW SALE
Tuesday, November 11, 2014               1000 hd sold
YOUNG STOCK COWS       SOLID MOUTH STOCK COWS  
Bowman 30 Black 3yrs 3250.00   Halliday 49 Black Solid 2450.00
Bowman 19 Black 3yrs 3150.00   Glen Ullin 26 BlkBwf Solid 2400.00
Dunn Center 11 Black 4-6 2900.00   Spearfish,SD 16 BlkBwf Solid 2375.00
Halliday 5 Black 6yrs 2800.00   Glen Ullin 52 Red Solid 2300.00
Bowman 10 Black 3yrs 2700.00   Gladstone 3 Black Solid 2175.00
South Heart 5 Bwf 3-4 2600.00   Halliday 3 Black Solid 2000.00
Glen Ullin 61 red 4-6 2600.00   Dickinson 2 Red Solid 2000.00
Dunn Center 3 Bwf 4-6 2450.00   Belfield 4 Black Solid 1950.00
Mott 15 Black 3-6 2350.00   Spearfish,SD 3 Blk NV Solid 1825.00
Dunn Center 17 Blk NV 3-6 2300.00   Dickinson 10 Blk NV Solid 1775.00
Dickinson 5 Red BHfrs 2300.00            
Belfield 9 Black BHfrs 2150.00   FALL PAIRS        
Dickinson 3 Red 4-6 2100.00   Dickinson 5 Red 2-5 3000.00
            Dickinson 2 Red 5-6 2800.00
SHORT TERM STOCK COWS     Dunn Center 1 Black 5yrs 2650.00
Glen Ullin 10 Red S.T. 2200.00   Killdeer 3 Black Solid 2525.00
Glen Ullin 16 Red S.T. 2100.00   Dickinson 5 Rwf 3-ST 2100.00
Glen Ullin 6 Red S.T. 2100.00            
Spearfish,SD 11 BlkBwf S.T. 1850.00            
Richardton 18 Black S.T. 1775.00            
Halliday 18 Black S.T. 1750.00            
Glen Ullin 26 BlkBwf S.T. 1750.00            
Belfield 10 BlkBwf S.T. 1685.00            
Belfield 10 BlkBwf S.T. 1650.00            
Belfield 7 Black S.T. 1625.00            
 
TOP PRICES FROM VACCINATED SPECIAL
Thursday, November 6, 2014            4500 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Halliday 16 rwfblk 412 319.00   Watford City 4 blkbwf 361 324.00
Dickinson 12 black 442 320.00   Belfield 17 blkbwf 418 308.00
Belfield 23 black 454 327.00   Dodge 9 red 447 288.00
Belfield 35 redblk 481 291.00   Watford City 10 blkbwf 456 281.00
Beulah 15 black 493 299.00   Golden Valley 21 black 457 293.50
Halliday 52 black 503 296.50   Halliday 37 blkbwf 470 269.00
Dickinson 17 xbred 510 301.00   Gladstone 15 red 488 305.00
Golden Valley 13 blkbwf 511 294.50   New Salem 5 black 493 268.00
Halliday 48 black 513 300.00   Dickinson 6 blkbwf 499 256.00
Killdeer 12 black 517 295.50   Belfield 15 xbred 500 252.50
Dickinson 14 blkbwf 520 294.00   Belfield 48 black 501 270.50
Halliday 11 black 520 290.50   Mandaree 4 redblk 504 259.00
Belfield 18 rwfbwf 538 291.50   Alamo 12 black 505 267.00
Belfield 93 red 538 284.00   Dunn Center 6 black 507 266.00
Glen Ullin 18 blkbwf 539 293.00   Beulah 23 black 511 264.00
Belfield 80 blkbwf 542 291.50   Killdeer 19 black 511 280.00
Beulah 42 redblk 562 288.75   South Heart 13 blkbwf 528 270.00
South Heart 18 redblk 562 274.00   Halliday 37 black 529 271.00
Glen Ullin 28 redchar 563 271.50   Watford City 12 blkbwf 533 262.00
Gladstone 26 redblk 564 276.50   Mandaree 4 blkbwf 533 252.00
Golden Valley 27 blkbwf 564 285.00   Halliday 40 blkbwf 538 252.00
Halliday 15 blkbwf 564 296.50   Gladstone 8 black 551 252.00
Dickinson 14 black 565 283.00   Glen Ullin 20 redchar 553 253.00
Halliday 27 redblk 565 279.50   Belfield 31 red 555 251.00
Halliday 18 blkbwf 567 296.50   Belfield 12 xbred 566 241.50
Halliday 20 black 570 281.50   Gladstone 11 redblk 567 260.00
Hebron 46 blkbwf 570 279.25   Golden Valley 39 black 571 256.50
Halliday 17 redblk 572 279.50   Beulah 12 blkbwf 574 247.50
Dodge 32 red 579 273.50   Hebron 34 xbred 577 247.00
South Heart 15 blkbwf 580 275.00   Halliday 37 black 582 245.00
Killdeer 23 black 580 277.00   Dickinson 64 blkbwf 582 243.00
Gladstone 9 blkbwf 586 274.00   Halliday 5 black 591 238.00
Glen Ullin 14 blkbwf 591 266.50   New Salem 7 black 593 241.00
Dickinson 15 xbred 600 267.00   Killdeer 34 black 595 242.00
Dickinson 20 xbred 611 265.00   Mandaree 15 blkbwf 599 240.00
Dickinson 49 blkbwf 613 267.50   Dunn Center 13 black 600 238.50
Medora 24 redblk 614 258.00   Hebron 28 xbred 601 230.00
Halliday 10 charblk 616 264.00   Glen Ullin 25 redchar 606 239.00
Hebron 18 rwfbwf 616 279.75   South Heart 11 blkbwf 609 240.00
Golden Valley 28 redblk 618 266.75   Halliday 7 charx 611 230.00
Dickinson 16 blkbwf 618 267.50   Beulah 61 black 613 235.00
Belfield 87 red 624 266.50   Golden Valley 28 black 651 235.00
South Heart 15 redblk 628 258.00   Taylor 17 xbred 742 218.00
Beulah 66 black 630 266.50   Taylor 61 blkbwf 826 219.00
South Heart 15 black 633 260.00   Richardton 8 red 867 213.00
Halliday 15 xbred 634 270.00   Killdeer 5 blkbwf 936 208.00
Glen Ullin 46 redchar 635 264.00   Killdeer 3 bwf 1032 191.00
Beulah 22 blkbwf 636 258.00   Zap 10 black 1062 193.00
Halliday 58 black 650 271.50            
Halliday 11 charbwf 656 256.50            
Gladstone 28 redblk 657 259.00            
Killdeer 11 black 660 264.00            
Beulah 70 redblk 663 267.25            
Hebron 66 blkbwf 665 264.00            
Killdeer 23 black 667 264.00            
Dickinson 24 blkbwf 673 255.50            
Golden Valley 30 red 682 255.00            
Gladstone 24 blkbwf 684 255.00            
Golden Valley 37 blkbwf 686 255.00            
Hebron 38 rwfbwf 694 256.75            
Beulah 20 blkbwf 701 247.00            
Beulah 11 redblk 705 252.50            
Beulah 15 blkbwf 716 250.00            
 
ALL BREED CALF SPECIAL
Tuesday, November 4, 2014              3030 hd sold
STEERS           HEIFERS        
New Town 9 blkbwf 336 375.00   New Town 5 black 320 312.50
Grassy Butte 7 redblk 360 372.50   Halliday 6 rwfbwf 346 301.00
Mandaree 5 black 417 325.00   Scranton 8 blkbwf 347 307.00
Grassy Butte 7 redblk 424 308.00   Belfield 11 redblk 395 280.00
Manning 9 redblk 469 301.00   New Town 18 redblk 409 272.00
Grassy Butte 11 charblk 470 306.00   Dickinson 5 black 432 262.00
Hazen 8 black 470 301.00   Scranton 22 redblk 436 269.50
New Town 28 blkbwf 471 311.50   Belfield 7 blkbwf 456 270.00
Alamo 8 black 477 300.00   Belfield 12 blkbwf 463 284.00
Dickinson 11 rwfbwf 481 311.00   Stanley 27 blkbwf 472 270.00
New England 9 black 492 315.00   Grassy Butte 11 char 473 252.00
Sentinel Butte 8 black 496 301.00   Killdeer 11 redblk 485 250.00
Stanley 36 redblk 502 303.50   New England 11 blkbwf 490 267.00
Medora 28 blkbwf 506 303.00   New Town 12 blkbwf 494 263.00
Richardton 10 blkbwf 507 303.00   Mandaree 20 blkbwf 498 262.00
Belfield 19 blkbwf 512 298.00   New Town 56 redblk 502 250.00
Manning 14 rwfbwf 515 284.50   Hebron 8 redblk 513 262.00
Watford City 15 red 519 289.00   Hebron 13 redblk 515 260.00
Scranton 19 redblk 529 284.00   Sentinel Butte 11 blkbwf 518 273.00
Mandaree 16 redblk 530 291.00   Belfield 21 redblk 525 261.00
Hebron 22 redblk 533 286.50   New England 10 redblk 538 241.00
Grassy Butte 39 charblk 542 281.00   Scranton 20 redblk 539 242.00
Alamo 16 redblk 543 278.00   Stanley 36 blkbwf 554 254.00
Rhame 17 black 544 280.00   Dickinson 6 blkbwf 557 249.00
Mott 14 black 545 290.00   Mott 11 redblk 570 245.00
Dickinson 7 blkbwf 545 294.50   Belfield 18 redblk 574 250.00
Hebron 10 blkbwf 546 288.00   Mandaree 47 blkbwf 579 249.00
Belfield 10 redblk 549 289.00   Grassy Butte 18 char 584 244.50
New Town 20 charblk 549 289.00   Richardton 12 redblk 589 222.50
New England 12 redblk 551 286.00   New Town 12 redblk 600 224.00
Richardton 8 blkbwf 553 285.00   New England 25 blkbwf 613 248.00
Hazen 12 black 572 273.50   Mott 16 redblk 620 235.00
Belfield 7 redblk 578 260.00   Richardton 12 blkbwf 635 228.50
Richardton 14 black 579 266.50   Belfield 13 blkbwf 644 219.00
Stanley 36 redblk 584 265.00   Golva 10 black 645 233.00
New Town 55 blkbwf 584 261.50   New England 7 char 686 213.00
New Salem 11 rwfbwf 598 253.00            
Watford City 26 red 603 249.00            
Belfield 26 blkbwf 605 273.00            
New England 34 blkbwf 607 274.00            
Medora 51 blkbwf 609 267.00            
Grassy Butte 36 charblk 615 263.00            
Mandaree 45 blkbwf 618 258.00            
Hebron 11 rwfbwf 620 262.00            
Bismarck 19 rwfbwf 622 258.50            
Manning 11 blkbwf 628 271.50            
Manning 23 redblk 632 249.00            
New Town 19 charblk 633 251.00            
New Town 18 redblk 636 256.00            
Hebron 22 black 637 257.00            
Scranton 8 redblk 653 254.50            
Richardton 18 blkbwf 657 254.00            
Richardton 26 blkbwf 661 257.50            
Belfield 18 charblk 666 247.00            
Mott 17 redblk 682 255.00            
New Salem 15 blkbwf 684 257.00            
Golva 45 blkbwf 685 255.50            
New England 13 redblk 700 250.00            
Belfield 11 black 717 248.50            
New England 57 blkbwf 725 252.50            
Hebron 18 blkbwf 745 231.00            
 
TOP PRICES FROM ALL BREED CALF SPECIAL
Thursday, October 30, 2014            4300 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Wibaux,MT 14 black 366 377.00   Killdeer 12 redblk 368 287.50
Fairfield 12 black 404 320.00   Fairfield 11 blkbwf 386 290.00
Killdeer 9 blkbwf 404 327.00   Richardton 16 blkbwf 402 302.00
Zap 13 black 435 325.00   Wibaux,MT 22 blkbwf 411 301.00
Keene 33 blkbwf 446 338.50   Beulah 13 black 438 304.00
Richardton 21 black 449 325.00   New Town 27 black 450 304.50
New Town 26 redblk 454 327.00   Fairfield 18 blkbwf 458 286.00
Beulah 22 black 466 323.00   Belfield 11 redblk 459 273.00
Charlson 21 blkbwf 474 309.00   New Town 11 black 467 272.50
Dickinson 14 blkbwf 482 302.00   Belfield 6 blkbwf 467 276.00
Wibaux,MT 44 blkbwf 485 300.00   Zap 16 black 469 321.00
Gladstone 25 blkbwf 497 296.00   Watford City 18 blkbwf 471 275.00
Belfield 18 blkbwf 501 304.50   Fairfield 11 black 477 287.00
Fairfield 30 black 503 292.00   Belfield 42 blkbwf 479 298.50
Belfield 17 blkbwf 503 301.00   Gladstone 24 blkbwf 481 295.50
Belfield 28 redchar 508 294.00   Richardton 30 blkbwf 484 282.50
Keene 68 blkbwf 510 297.00   Zap 18 black 485 286.00
Hebron 12 xbred 511 293.00   Richardton 8 blkbwf 486 278.00
Richardton 66 blkbwf 513 307.00   Glen Ullin 15 blkbwf 493 283.00
Richardton 20 black 519 304.00   Killdeer 12 redblk 493 268.00
Belfield 18 black 522 285.00   New Town 5 blkbwf 497 274.00
Zap 17 xbred 532 295.00   Wibaux,MT 29 blkbwf 502 276.50
Wibaux,MT 26 black 538 294.50   Beulah 15 blkbwf 503 272.00
Fairfield 11 black 539 300.00   Dodge 11 black 510 266.00
Glen Ullin 12 black 540 289.00   Beulah 31 black 515 276.75
Keene 11 rwfbwf 541 281.50   Zap 11 black 515 270.00
New Town 39 black 541 299.50   Belfield 5 red 516 255.00
Dodge 14 black 553 289.50   Dickinson 5 charx 519 270.00
Regent 10 blkbwf 561 282.00   Belfield 15 blkbwf 519 267.00
Beulah 49 blkbwf 562 282.50   Hebron 16 black 530 265.50
Watford City 10 black 562 282.50   South Heart 12 blkbwf 543 262.00
Dickinson 14 charblk 564 279.00   New Town 42 black 546 262.50
Beulah 15 blkbwf 566 280.50   Dodge 9 blkbwf 546 263.00
Keene 57 black 571 275.00   New Town 9 rwfbwf 549 258.00
Keene 90 blkbwf 573 276.25   Belfield 16 xbred 555 258.00
Zap 43 black 574 275.25   Belfield 6 red 555 259.00
Dodge 17 blkbwf 577 280.00   Arnegard 16 redblk 556 263.00
Wibaux,MT 50 blkbwf 581 272.00   Belfield 20 bwf 561 273.00
Belfield 77 blkbwf 592 279.00   Watford City 40 blkbwf 562 262.00
Hebron 16 black 597 274.50   Richardton 21 blkbwf 563 258.50
Belfield 22 black 598 274.00   Belfield 9 black 568 263.00
Beulah 12 blkbwf 601 272.00   Regent 8 bwf 570 279.00
Zap 25 blkbwf 606 275.00   Dodge 14 black 574 262.50
South Heart 29 xbred 608 268.00   Zap 8 redblk 575 257.00
Zap 10 blkbwf 608 275.00   Fairfield 46 black 578 263.00
Dodge 19 black 608 268.50   Zap 14 black 579 259.00
Watford City 30 blkbwf 610 266.00   Gladstone 96 blkbwf 583 261.50
New Town 15 blkbwf 612 265.00   New Town 37 blkbwf 584 250.00
Belfield 18 blkbwf 613 271.50   Regent 11 blkbwf 586 253.00
Gladstone 90 redblk 614 279.25   Glen Ullin 11 blkbwf 588 254.00
Watford City 32 redblk 614 272.50   Belfield 36 charx 589 264.50
Fairfield 37 black 614 274.50   Belfield 7 red 608 256.00
New Town 22 blkbwf 625 271.50   South Heart 31 xbred 619 238.00
Belfield 59 redchar 626 276.50   Dickinson 28 redchar 629 252.00
Belfield 50 blkbwf 629 274.75   Regent 24 blkbwf 669 234.50
Fairfield 25 black 630 269.00   Belfield 10 xbred 679 228.00
Richardton 27 blkbwf 630 271.50            
Glen Ullin 13 redblk 643 268.00            
New Town 11 blkbwf 643 282.00            
Beulah 20 black 647 268.50            
Dickinson 13 redchar 662 268.50            
Regent 29 blkbwf 692 260.25            
South Heart 21 blkbwf 708 257.00            
Dodge 14 blkbwf 718 254.00            
Regent 8 blkbwf 734 256.00            
 
ALL BREED CALF SPECIAL
Tuesday, October 28, 2014              2972 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Charlson 5 black 322 380.00   New England 6 rwfbwf 308 337.50
Sentinel Butte 15 blkbwf 343 386.00   Sentinel Butte 8 redblk 311 334.00
Halliday 14 blkbwf 380 366.00   Manning 7 black 356 330.00
Manning 6 black 383 362.50   New Town 12 blkbwf 385 301.00
Ross 8 black 385 352.50   Halliday 15 blkbwf 394 301.00
Mandaree 12 blkbwf 398 355.00   New England 6 black 396 301.00
Sentinel Butte 30 redblk 407 363.00   Charlson 10 blkbwf 403 305.00
Dickinson 9 black 409 356.00   Halliday 18 blkbwf 404 301.00
Grassy Butte 6 blkbwf 411 337.50   Williston 18 blkbwf 414 309.00
New Town 9 black 422 340.00   Ross 11 black 415 326.00
Grassy Butte 7 black 423 358.00   Richardton 6 redblk 422 300.00
Killdeer 8 black 428 365.00   Keene 9 blkbwf 424 289.00
New Town 24 blkbwf 429 352.00   New Town 7 redblk 426 282.00
Arnegard 51 blkbwf 431 348.50   New Town 12 redblk 432 300.00
Richardton 5 blkbwf 435 330.00   Grassy Butte 7 blkbwf 432 312.00
Manning 16 blkbwf 445 316.00   Manning 20 blkbwf 435 301.00
New Town 6 redblk 453 325.00   Beach 9 redblk 452 283.00
Halliday 59 blkbwf 453 317.00   Williston 13 blkbwf 455 295.50
Charlson 12 blkbwf 459 300.00   Dickinson 9 blkbwf 462 280.00
Dickinson 33 redblk 461 317.00   Halliday 30 blkbwf 472 300.75
Manning 9 blkbwf 472 293.50   Grassy Butte 8 redchar 476 277.00
Killdeer 10 redblk 473 293.00   Richardton 18 redblk 478 276.00
Belfield 14 black 477 310.00   Dickinson 46 black 485 278.00
Sentinel Butte 49 redblk 483 310.50   Dickinson 11 blkbwf 487 277.00
Keene 16 blkbwf 483 311.00   Golden Valley 13 black 489 261.50
Beach 43 redblk 485 302.00   Charlson 21 redblk 491 277.00
Dickinson 9 black 492 306.00   New England 10 redblk 494 263.00
New Town 11 charblk 493 310.00   Manning 16 blkbwf 504 268.00
Arnegard 104 black 500 312.50   Dickinson 5 black 510 261.00
Dickinson 11 black 501 294.00   New England 2 xbred 510 264.00
Zap 8 red 503 287.00   New Town 6 black 515 268.00
Killdeer 41 black 508 304.00   Sentinel Butte 9 red 530 247.50
Dickinson 19 black 509 305.00   Keene 12 blkbwf 533 253.50
Grassy Butte 32 mixed 519 285.50   New Town 12 redblk 536 261.00
Golden Valley 17 black 522 289.00   Dickinson 10 redchar 537 246.00
Mandaree 24 redblk 522 288.50   Dickinson 16 bwf 554 257.00
Manning 19 redblk 532 284.00   Golden Valley 25 black 555 253.00
New Town 61 blkbwf 535 298.00   Tioga 14 redblk 557 250.00
Richardton 19 redblk 541 293.50   Grassy Butte 14 charx 563 250.00
Halliday 43 black 542 287.00   Dickinson 9 blkbwf 567 252.00
Golden Valley 12 redblk 543 293.00   Grassy Butte 16 red 573 257.00
Sentinel Butte 43 redblk 545 287.00   Belfield 14 blkbwf 595 244.00
Dickinson 7 black 550 287.00   South Heart 9 black 613 240.00
New Town 12 redblk 552 286.50   Richardton 15 black 646 235.00
Hannover 11 blkbwf 552 274.00            
Belfield 9 black 554 288.00            
Charlson 44 redblk 558 270.50            
New Town 14 black 560 283.00            
Keene 26 blkbwf 562 271.00            
Beach 42 redblk 586 268.50            
Manning 26 blkbwf 587 269.50            
Golden Valley 23 black 597 268.50            
Dickinson 16 blkbwf 598 274.00            
Killdeer 35 black 603 272.00            
Grassy Butte 20 mixed 604 268.50            
Dickinson 21 black 611 272.50            
Golden Valley 11 redblk 614 269.00            
New Town 12 redblk 616 270.00            
Zap 17 red 619 265.50            
Dickinson 16 black 630 269.50            
Mandaree 9 blkbwf 631 268.00            
Richardton 8 redblk 639 264.00            
Hannover 6 blkbwf 653 268.00            
Dickinson 11 blkbwf 655 266.50            
Zap 11 red 669 257.00            
South Heart 12 black 673 264.00            
Ross 14 black 674 265.00            
Belfield 33 blkbwf 677 267.00            
Richardton 20 black 691 264.50            
Zap 10 red 700 257.00            
 
TOP PRICES FROM ALL BREED CALF SPECIAL
Thursday, October 23, 2014            4300 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Killdeer 11 redblk 348 372.50   Dickinson 14 blkbwf 352 309.00
Belfield 13 blkbwf 401 362.50   Halliday 9 redblk 353 332.50
Dickinson 16 blkbwf 390 362.50   Belfield 7 blkbwf 355 330.00
Gladstone 11 redblk 416 361.00   Richardton 14 black 409 317.50
Richardton 13 black 435 360.00   Dickinson 18 blkbwf 426 292.50
Dickinson 11 charred 449 304.00   Belfield 12 charblk 433 283.00
Killdeer 10 blkbwf 450 306.00   Grassy Butte 12 redblk 441 280.00
Belfield 23 charblk 458 310.00   Halliday 28 blkbwf 443 300.00
Dodge 23 blkbwf 461 324.00   Gladstone 14 blkbwf 443 297.00
Wibaux,MT 16 blkbwf 472 320.00   Wibaux,MT 10 blkbwf 453 277.00
Medora 21 black 477 323.00   Dodge 15 blkbwf 456 289.00
Halliday 26 blkbwf 485 319.00   Grassy Butte 9 charblk 467 275.00
Grassy Butte 11 redblk 490 304.00   Fairfield 32 black 467 300.00
Beulah 14 redblk 498 302.50   Zap 16 redblk 487 272.00
Belfield 10 black 510 302.00   Belfield 11 black 489 275.00
Belfield 10 redblk 517 289.00   Richardton 11 black 500 260.00
Gladstone 23 blkbwf 517 312.50   Belfield 21 black 504 270.00
Belfield 27 blkbwf 523 306.00   Gladstone 12 black 505 269.50
Fairfield 40 blkbwf 523 302.50   Zap 10 blkbwf 509 271.00
Medora 29 charblk 542 293.00   Belfield 20 charred 511 262.50
Dunn Center 47 red 548 278.00   Halliday 39 black 514 271.00
Dickinson 12 black 553 284.00   Richardton 9 charx 515 257.00
Belfield 60 black 554 295.00   Dickinson 16 charred 516 262.00
Dodge 53 blkbwf 555 293.00   Hannover 9 blkbwf 516 271.00
Halliday 46 blkbwf 558 291.50   Dickinson 13 black 518 266.00
Wibaux,MT 56 blkbwf 559 287.50   Dodge 66 blkbwf 519 270.00
Golden Valley 12 blkbwf 559 284.00   Belfield 12 charred 529 259.00
Belfield 20 charred 560 277.00   Belfield 15 black 532 262.00
Ross 10 redblk 563 275.00   Beulah 35 blkbwf 546 273.50
Belfield 21 redblk 563 274.50   Grassy Butte 28 blkbwf 547 273.00
Beulah 17 blkbwf 566 286.00   Fairfield 112 black 550 277.00
Beulah 9 black 567 280.00   Manning 11 blkbwf 555 256.00
Dickinson 18 charred 567 271.00   Manning 10 black 560 262.00
Dickinson 23 redblk 573 276.50   Belfield 30 blkbwf 566 269.00
Grassy Butte 33 black 578 277.50   Wibaux,MT 21 blkbwf 568 258.00
Wibaux,MT 34 rwf 584 265.00   Zap 25 blkbwf 568 268.00
Fairfield 109 blkbwf 592 280.00   Fairfield 29 bwf 572 275.00
Zap 40 redblk 603 271.00   Hannover 12 blkbwf 581 258.00
Manning 19 black 603 268.00   Dodge 21 blkbwf 585 258.00
Wibaux,MT 22 xbred 611 262.00   Dickinson 21 blkbwf 590 249.00
Manning 7 blkbwf 611 270.50   Belfield 14 charblk 593 239.00
New England 17 blkbwf 612 272.50   halliday 10 black 595 258.00
Belfield 59 black 616 274.50   Dickinson 25 redblk 595 250.00
Belfield 30 redblk 628 270.00   Richardton 31 mixed 610 234.00
Richardton 58 black 638 272.00   Manning 15 blkbwf 614 234.00
Belfield 19 redblk 639 270.00   Belfield 13 blkbwf 618 244.00
Manning 39 black 640 258.50   Beulah 29 blkbwf 647 245.00
Fairfield 17 xbred 641 269.50   Richardton 9 redblk 682 231.00
Belfield 35 charblk 641 270.50            
Dickinson 12 black 643 274.00            
Dickinson 26 blkbwf 646 271.50            
Golden Valley 25 black 647 267.50            
Hannover 11 blkbwf 648 269.00            
Dickinson 26 redblk 648 258.50            
Beulah 38 blkbwf 661 272.00            
Richardton 32 charx 697 257.50            
Richardton 15 charx 701 257.50            
New England 27 blkbwf 752 251.00            
 
TOP PRICES FROM ANGUS INFLUENCE SPECIAL
Thursday, October 21, 2014              2474 hd sold
STEERS           HEIFERS        
South Heart 5 black 291 400.00   Beach 4 black 314 342.50
South Heart 4 black 338 371.00   Dickinson 7 black 351 316.00
Killdeer 5 black 350 371.00   Hebron 6 black 391 306.00
Watford City 5 blkbwf 357 362.50   Stanley 6 blkbwf 393 306.00
Keene 6 blkbwf 361 365.00   Beach 6 black 394 311.00
Dickinson 9 black 375 360.00   Killdeer 5 black 404 312.00
Watford City 6 black 386 346.00   Mandaree 6 bwf 407 305.00
South Heart 4 black 416 353.00   Mandaree 4 black 413 302.00
Killdeer 10 black 417 341.00   Killdeer 10 black 413 301.00
Stanley 6 mixed 419 360.00   Halliday 10 red 414 295.00
Beach 7 black 419 347.00   Belfield 3 blkbwf 422 291.00
Mandaree 5 black 426 343.00   Dickinson 8 black 423 290.00
Belfield 6 black 436 340.00   Beach 5 black 426 297.50
Halliday 20 red 449 322.50   South Heart 11 red 429 285.00
Killdeer 19 black 451 331.00   South Heart 10 black 434 291.00
Beach 26 black 455 327.00   Medora 8 charx 444 286.00
Killdeer 6 black 458 335.00   Belfield 5 redblk 449 287.00
Dickinson 20 black 461 306.00   Halliday 19 red 450 294.00
Grassy Butte 13 blkbwf 465 302.00   Grassy Butte 5 black 451 278.00
South Heart 14 black 466 335.00   Stanley 25 blkbwf 459 282.50
Watford City 11 mixed 467 318.00   Mandaree 5 black 462 256.00
Watford City 18 redblk 470 322.00   Belfield 9 blkbwf 468 279.00
Grassy Butte 23 black 483 320.00   Dickinson 5 red 469 286.00
Stanley 11 blkbwf 484 314.00   Belfield 6 mixed 470 276.00
Keene 42 redblk 487 320.00   Watford City 9 redblk 472 283.00
Hebron 9 black 490 320.00   Watford City 16 redblk 473 289.00
Medora 13 charblk 503 310.00   Keene 17 charx 473 287.00
South Heart 15 black 527 303.00   Watford City 14 redblk 480 279.00
Grassy Butte 39 black 537 304.50   South Heart 7 black 488 273.00
Wibaux,MT 22 black 543 289.00   Dickinson 30 black 496 275.00
Dickinson 24 black 545 286.00   Grassy Butte 13 redblk 507 260.00
Wibaux,MT 16 black 549 288.00   Medora 11 mixed 513 259.00
Watford City 10 redblk 549 287.00   Killdeer 25 blkbwf 520 269.00
Beach 42 black 550 296.00   Stanley 14 blkbwf 521 263.00
Grassy Butte 44 blkbwf 551 285.00   Medora 6 blkbwf 524 256.50
Taylor 8 black 552 291.50   Wibaux,MT 22 black 532 277.00
Hebron 42 black 562 289.00   Hebron 34 black 540 278.50
Keene 38 blkbwf 569 284.50   Watford City 17 black 541 273.50
Watford City 30 redblk 570 279.00   Dickinson 10 red 544 259.00
Belfield 14 blkbwf 571 277.75   Keene 41 charx 547 257.00
Keene 40 blkbwf 574 283.50   Wibaux,MT 8 black 548 244.00
Belfield 16 charblk 575 274.00   Belden 9 black 567 256.00
Keene 49 charx 582 287.00   Watford City 10 redblk 567 241.00
Medora 50 charblk 583 281.50   Watford City 14 redblk 577 247.50
Belden 10 charblk 586 265.50   Killdeer 55 blkbwf 581 253.00
Keene 38 blkbwf 586 281.75   Medora 45 mixed 586 245.00
Watford City 19 redblk 592 276.50   Dickinson 11 blkbwf 589 247.00
Stanley 7 mixed 595 272.00   Hebron 34 black 613 250.00
Watford City 18 mixed 595 275.00   Zap 4 black 633 237.00
Dickinson 20 black 603 275.50   Belden 7 black 636 232.00
Killdeer 66 black 605 278.25   South Heart 6 charx 685 212.00
South Heart 11 black 610 275.50   Beulah 5 black 699 208.00
Belfield 28 blkbwf 618 274.00   Beulah 9 mixed 732 213.00
Dickinson 10 black 629 272.00   Halliday 3 red 777 196.00
Taylor 15 black 629 272.00            
Dickinson 9 blkbwf 642 253.00            
Grassy Butte 11 black 650 245.00            
Hebron 33 black 665 269.00            
Zap 8 black 670 253.50            
Belden 12 redblk 679 259.50            
Dickinson 11 black 728 251.00            
Sentinel Butte 16 black 747 232.50            
Beulah 8 black 763 240.00            
Beulah 11 redblk 831 210.00            
 
TOP PRICES FROM ANGUS INFLUENCE CALF SPECIAL
Thursday, October 16, 2014            3700 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Halliday 7 black 356 362.00   Halliday 5 black 317 361.00
Beach 19 black 372 356.00   Mandaree 11 charblk 337 365.00
Brockton,MT 3 black 377 340.00   Beach 8 black 354 341.00
Mandaree 33 xbred 403 340.00   Killdeer 14 xbred 355 327.50
Alexander 10 blkbwf 416 346.00   Watford City 23 black 378 310.00
Sentinel Butte 4 black 420 340.00   Halliday 20 charblk 381 308.00
Halliday 12 blkbwf 423 344.00   Beach 19 black 397 310.00
Dickinson 8 blkbwf 440 344.00   Belfield 6 black 405 302.50
Charlson 16 redblk 452 318.00   Mandaree 40 xbred 420 311.00
Wibaux,MT 8 black 453 322.50   Belfield 12 blkbwf 431 305.00
Watford City 22 black 460 318.00   Sentinel Butte 15 blkbwf 435 314.00
Killdeer 11 blkbwf 462 311.00   Watford City 32 black 443 291.00
Keene 14 black 476 315.00   Wibaux,MT 12 black 450 290.00
Mandaree 50 charblk 477 328.50   Killdeer 6 blkbwf 458 283.00
Belfield 19 black 481 311.00   Alexander 13 redblk 471 281.00
Fairfield 10 blkbwf 483 295.00   Mandaree 21 charblk 477 279.50
Beach 31 black 495 314.00   Charlson 36 mixed 481 283.00
Sentinel Butte 26 blkbwf 505 310.00   Mandaree 24 charblk 484 279.50
Alexander 10 xbred 505 311.00   Wibaux,MT 26 blkbwf 489 273.00
Charlson 34 mixed 507 313.00   Belfield 19 black 492 279.00
Halliday 23 blkbwf 511 307.00   Halliday 25 blkbwf 493 276.00
Wibaux,MT 26 blkbwf 512 309.50   New England 6 black 496 278.00
Wibaux,MT 30 black 513 309.50   Richardton 7 blkbwf 498 263.00
Watford City 50 blkbwf 513 314.50   Sentinel Butte 15 black 503 267.50
Beulah 14 blkbwf 515 318.00   Fairfield 37 blkbwf 505 265.50
Hebron 29 black 517 320.00   Sentinel Butte 34 black 513 274.00
Brockton,MT 23 blkbwf 519 313.50   Killdeer 6 blkbwf 513 263.00
Dickinson 14 blkbwf 526 315.00   Wibaux,MT 40 black 528 267.00
Wibaux,MT 21 black 534 306.00   Dickinson 10 black 531 254.00
Bowman 17 black 534 308.00   Mandaree 13 charx 532 268.00
Dickinson 25 xbred 539 306.00   Zap 7 blkbwf 534 265.00
Belfield 66 black 541 308.75   Dickinson 15 blkbwf 542 261.50
Keene 27 black 542 305.00   Killdeer 33 blkbwf 547 263.00
Dickinson 10 black 545 303.50   Dickinson 10 blkbwf 553 256.50
Zap 64 blkbwf 558 299.75   Wibaux,MT 34 blkbwf 556 259.00
Sentinel Butte 48 blkbwf 572 294.50   Brockton,MT 32 black 557 260.50
Fairfield 14 blkbwf 573 271.00   Richardton 10 black 557 259.00
Killdeer 31 blkbwf 575 284.00   Belfield 13 mixed 567 245.00
Wibaux,MT 29 blkbwf 588 276.00   Bowman 12 blkbwf 567 253.00
Wibaux,MT 30 black 592 276.00   Alexander 13 blkbwf 572 254.00
Fairfield 16 black 592 280.00   New England 7 black 579 247.00
Belfield 15 blkbwf 593 284.50   Fairfield 19 blkbwf 588 235.00
Wibaux,MT 36 blkbwf 602 277.50   New England 13 black 590 247.50
Dunn Center 10 black 605 265.00   Halliday 7 mixed 601 240.00
New England 8 blkbwf 618 262.00   Dickinson 28 black 608 245.50
Fairfield 23 xbred 625 267.00   Dickinson 17 bwf 620 235.00
New England 11 black 627 269.00   Dickinson 28 black 669 226.00
Fairfield 26 black 628 275.00   New England 4 charblk 670 219.00
Dickinson 27 blkbwf 630 280.00   Belfield 9 black 839 207.00
New England 11 black 635 265.00   Medora 5 black 971 211.00
Dickinson 31 rwfbwf 636 272.50   Fairfield 9 black 1030 202.00
Brockton,MT 32 blkbwf 638 259.00            
Bowman 20 black 638 267.00            
Beulah 88 black 641 280.50            
Zap 79 blkbwf 647 283.00            
Zap 79 black 651 283.00            
Dunn Center 8 black 703 259.00            
Dickinson 34 black 703 248.00            
 
TOP PRICES FROM FALL PAIR & STOCK COW SALE
Thursday, October 14, 2014               319 hd sold
FALL CALVING PAIRS   STOCK COWS & BRED HEIFERS
Richardton 8 black 3-6 3650.00   New Town 9 black 4-6 2400.00
Richardton 6 blkbwf 4-6 3450.00   McGregor 12 blk bhfrs 890# 2500.00
Belfield 8 black 3-6 3050.00   Napoleon 8 blk bhfrs 887# 2125.00
Mott 9 black 4-6 3000.00   Napoleon 7 blk bhfrs 878# 2100.00
Richardton 2 red 4-6 3000.00   New Town 5 blk nv 4-6 2000.00
Mott 2 black 3yrs 2900.00   McGregor 19 blk bhfrs 771# 1950.00
Baker, MT 7 black Solid 2825.00   New Town 6 black Solid 1875.00
Richardton 2 black 4-6 2800.00   New Town 6 blkbwf S.T. 1600.00
Baker, MT 6 black 4-6 2775.00            
Belfield 2 black 4-6 2750.00            
Richardton 3 red Solid 2300.00            
Baker, MT 3 black Solid 2250.00            
Richardton 7 black S.T. 2225.00            
Baker, MT 2 black S.T. 2050.00            
 
 
TOP PRICES FROM YEARLING & CALF SPECIAL
Thursday, October 9, 2014            1500 hd sold
STEERS           HEIFERS        
New Town 2 blkbwf 320 420.00   Mandaree 3 black 262 372.50
Cartwright 8 red 388 400.00   Dunn Center 3 black 263 390.00
Dunn Center 6 black 414 370.00   Halliday 3 black 320 342.50
Halliday 2 black 423 325.00   Beach 4 blkbwf 385 300.00
Cartwright 23 redblk 452 328.00   Dunn Center 10 blkbwf 394 344.00
Scranton 3 black 455 330.00   Fairfield 3 black 400 312.50
Fairfield 3 black 458 335.00   Cartwright 22 redblk 406 307.50
New Town 14 black 470 330.00   Scranton 3 black 415 310.00
Hebron 4 rwfbwf 474 327.00   Belfield 16 black 423 313.00
Dickinson 4 blkbwf 476 320.00   Halliday 3 black 438 265.00
Keene 15 blkbwf 481 324.00   New Town 6 black 443 302.50
Dunn Center 7 blkbwf 485 321.00   Keene 11 blkbwf 450 280.00
Belfield 5 black 485 316.00   Dunn Center 12 blkbwf 469 300.00
Halliday 4 black 486 317.00   Cartwright 4 redblk 470 281.00
Keene 4 black 499 308.00   Fairfield 5 black 471 288.00
Fairfield 7 blkbwf 514 309.00   Killdeer 19 blkbwf 479 285.00
Beach 5 black 516 306.00   Keene 7 black 479 282.50
Halliday 4 black 533 301.00   Keene 18 blkbwf 510 269.00
Killdeer 13 black 535 300.00   Keene 18 blkbwf 522 262.00
Dickinson 10 black 550 297.00   Belfield 9 black 524 276.00
Belfield 12 blkbwf 555 290.00   Beach 3 blkbwf 528 271.00
Hebron 3 redblk 560 290.00   New Town 5 black 542 273.00
Dickinson 5 black 566 289.00   Hebron 4 blkbwf 543 263.00
Glen Ullin 3 redblk 568 280.00   New Town 6 redblk 552 250.00
Keene 7 blkbwf 575 287.00   Glen Ullin 7 xbred 566 260.00
Keene 41 blkbwf 575 287.50   Keene 3 black 577 243.00
New England 8 black 584 277.50   Killdeer 37 black 578 263.00
Glen Ullin 5 redblk 594 269.00   New England 8 black 584 250.00
New Town 3 charblk 598 271.00   Halliday 8 black 600 247.00
New Town 8 blkbwf 599 274.00   Wibaux, MT 9 black 622 243.00
Killdeer 42 black 606 274.00   South Heart 5 black 683 244.00
Zap 2 blkbwf 613 267.00   Wibaux, MT 4 black 691 242.00
Hannover 6 blkbwf 618 271.00   Glen Ullin 6 blkbwf 705 217.00
Hebron 3 rwfbwf 630 267.00   Dickinson 41 blkbwf 714 241.75
Halliday 7 black 632 250.00   Dickinson 7 black 731 233.00
Wibaux,MT 2 black 665 246.00   Bainville. MT 8 black 740 233.50
Grassy Butte 9 black 682 241.00   Wibaux, MT 18 black 765 228.50
Glen Ullin 17 xbred 742 237.00   Belfield 8 xbred 775 221.50
South Heart 5 blkbwf 753 249.00   Dickinson 5 redblk 789 224.50
Wibaux,MT 7 black 754 239.00   Grassy Butte 18 blkbwf 790 223.50
Grassy Butte 23 blkbwf 773 239.25   Dunn Center 3 black 798 221.00
Stanton 12 blkbwf 780 235.00   Killdeer 15 black 837 223.25
Williston 13 blkbwf 798 229.00   Grassy Butte 32 blkbwf 875 218.25
Grassy Butte 3 black 807 221.00   Wibaux, MT 8 black 883 211.00
South Heart 4 redblk 809 223.00   Golden Valley 6 black 884 214.50
Grassy Butte 8 blkbwf 818 225.00   Richardton 3 blkbwf 903 213.50
Golva 6 black 850 224.00   Killdeer 12 black 908 213.75
Stanton 10 redblk 884 227.50   Dickinson 11 redblk 921 207.50
Stanton 11 redblk 914 233.00   Halliday 3 redblk 935 200.00
Grassy Butte 24 redblk 922 227.00   Richardton 18 blkbwf 971 211.75
Grassy Butte 2 red 930 210.00   Belfield 5 black 971 207.50
Dickinson 3 red 963 205.00   Golden Valley 12 black 979 208.50
Beulah 6 charblk 1005 212.50   Belfield 4 black 986 208.50
Grassy Butte 3 red 1140 181.00   Belfield 3 black 990 204.00
Beulah 15 black 1150 200.50   Fairfield 5 black 1001 202.50
Marmath 7 black 1241 172.00   Bowman 3 black 1018 203.00
            Sentinel Butte 2 black 1018 200.00
COWS                    
Belfied 1 red 1170 134.00   BULLS        
Belfied 1 red 1175 127.00   South Heart 1 red 2065 143.00
Belfied 1 red 1355 124.00   Beach 1 black 1880 141.50
Belfied 6 red 1330 123.00   Belfield 1 black 1890 139.00
Golva 1 black 1470 123.00   Beulah 1 black 1655 138.50
Belfied 1 red 1335 122.00   Richardton 1 black 1815 138.00
Hebron 1 black 1285 121.00   Dickinson 1 char 2015 137.50
Hebron 1 rdbldy 1370 120.50   Dickinson 1 black 1985 137.50
Halliday 3 black 1320 119.50   Mott 1 black 1725 137.50
Killdeer 1 black 1325 119.50   Regent 1 black 1745 137.00
Beach 2 bwf 1470 119.00   Halliday 1 black 1775 137.00
Dickinson 1 black 1265 118.50   Golden Valley 1 black 1875 137.00
Beach 2 blkbwf 1465 118.00   Gladstone 1 black 1835 137.00
Halliday 1 red 1225 118.00   Beach 1 black 1670 136.50
Halliday 2 red 1563 117.50   Hebron 1 black 1985 136.00
Dodge 3 blkbwf 1457 117.50   Halliday 1 black 1340 136.00
Beach 8 bwf 1348 117.00   Golden Valley 1 black 1765 136.00
Belfied 1 red 1285 117.00   Halliday 1 black 1730 135.50
Hebron 2 redblk 1510 117.00   Dickinson 1 black 1890 135.50
Dickinson 2 blkbwf 1550 117.00   Mott 1 black 1965 135.50
Hebron 1 black 1440 116.50   Halliday 1 black 1615 135.00
Wibaux, MT 1 black 1260 116.50   Golden Valley 1 black 2110 135.00
Dodge 2 charbwf 1340 116.00   Dickinson 1 black 1810 134.50
Dodge 1 black 1290 116.00   Beach 1 black 1965 134.50
Hebron 1 black 1650 115.50   Manning 1 black 1560 134.50
Dickinson 1 black 1740 115.50   Watford City 1 black 2020 134.00
Hebron 1 xbred 1275 115.00   Watford City 1 black 1605 133.00
Hebron 1 black 1210 115.00   Beach 1 black 1395 133.00
Golden Valley 1 black 1505 115.00   Beach 1 black 1520 133.00
Halliday 1 xbred 1390 115.00   Beach 1 black 1400 133.00
Dickinson 1 black 1590 115.00   Belfield 1 black 1405 133.00
Golva 1 black 1440 114.50   Taylor 1 black 1525 133.00
Halliday 1 red 1510 114.00   Watford City 1 black 2020 132.50
Halliday 4 black 1466 114.00   Glen Ullin 1 black 1755 132.50
Wibaux, MT 1 black 1710 114.00   Dickinson 1 black 2280 131.50
Golva 1 black 1480 113.50   South Heart 1 black 2305 131.50
Dickinson 1 xbred 1410 113.50            
Dickinson 1 black 1545 113.00            
Hebron 1 black 1310 113.00            
Halliday 2 black 1415 112.50            
Halliday 1 red 1405 111.50            
Halliday 1 red 1640 110.50            
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, October 2, 2014            245 hd sold
COWS           BULLS        
Halliday 13 redblk(exposed 1317 166.00   Dickinson 1 black 1875 142.50
Halliday 2 redblk(exposed 1383 143.00   Belfield 1 char 1935 141.50
Halliday 1 blk(exposed) 1140 129.50   Wibaux, MT 1 black 1925 140.50
Belfield 1 red 1350 125.50   Dickinson 1 black 1560 140.00
Halliday 7 redblk(exposed 1507 125.50   Wibaux, MT 1 black 1845 138.50
Halliday 1 blk(exposed) 1210 125.50   Golden Valley 1 black 1920 138.00
Medora 1 black 1265 124.00   Dickinson 1 red 2695 136.50
Belfield 5 red 1365 123.50   Golden Valley 1 black 1840 136.50
Golden Valley 1 black 1210 122.50   Medora 1 black 1475 136.50
Belfield 5 red 1250 122.00   Watford City 1 black 1780 136.00
Dickinson 1 red 1360 120.50   Richardton 1 black 1800 135.50
Beulah 1 black 1315 119.00   Watford City 1 black 1660 135.00
Dickinson 1 red 1435 118.50   Richardton 1 red 1935 135.00
Halliday 1 xbred 1210 118.00   Manning 1 black 1730 135.00
Beulah 2 black 1495 117.00   Medora 1 black 1650 134.50
Dickinson 1 red 1335 116.00   Beach 1 black 1910 134.00
Golden Valley 1 rdbldy 1495 116.00   New England 1 black 1945 134.00
Hebron 1 rwf 1625 116.00   Medora 1 black 1620 133.50
Golden Valley 1 bwf 1425 115.50   Grassy Butte 1 black 1750 132.50
Dickinson 1 black 1505 115.00   Halliday 1 hereford 2210 132.00
Beulah 1 black 1245 115.00   Belfield 1 black 1805 131.50
Halliday 1 black 1370 115.00   Watford City 1 char 2295 131.50
Belfield 1 black 1770 114.50   Beach 1 black 1910 131.00
Belfield 1 black 1575 114.50   Grassy Butte 1 black 1830 131.00
Dickinson 1 red 1465 113.00   Watford City 1 black 1890 130.00
Halliday 6 black 1748 112.50   Dickinson 1 red 2155 129.50
Belfield 1 red 1310 112.00   Belfield 1 hereford 2235 129.50
Golden Valley 1 red 1475 112.00   Grassy Butte 1 black 2165 129.50
Hebron 1 black 1320 112.00   Tioga 1 red 1950 127.50
Killdeer 1 black 1575 112.00   Golden Valley 1 black 1750 126.50
Halliday 1 red 1445 111.50            
Glen Ullin 1 black 1600 111.00   HEIFERETTES & YOUNG COWS
Dickinson 1 bwf 1325 110.50   Belfield 1 red 800 215.00
White Earth 1 black 1610 110.00   Belfield 2 red 928 201.00
Glen Ullin 1 holstein 2020 110.00   Belfield 3 red 995 187.00
Beulah 1 black 1555 109.50   Dickinson 1 red 1085 146.00
            Halliday 6 blkbwf(exposed) 1115 198.00
            Belfield 2 red 1133 170.00
            Medora 1 red 1265 154.00
 
TOP PRICES FROM YEARLING SPECIAL
Thursday, September 25, 2014            1700 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Walhalla 3 blkbwf 285 351.00   Walhalla 6 black 238 379.00
Walhalla 68 black 365 365.50   Walhalla 36 black 347 352.00
Walhalla 15 black 459 325.00   Belfield 3 bwf 405 304.00
New Salem 2 black 485 285.00   Walhalla 34 black 415 304.50
Belfield 12 blkbwf 491 299.00   Richardton 7 blkbwf 454 280.00
Richardton 12 black 522 266.00   Belfield 3 blkbwf 487 277.50
Richardton 4 blkbwf 530 280.00   Marshall 3 black 530 250.00
Richardton 4 mixed 640 250.00   Richardton 3 black 560 260.00
Wibaux, MT 4 redblk 653 263.00   Richardton 6 mixed 615 230.00
Sentinel Butte 6 black 678 265.00   Dodge 8 red 648 230.00
Medora 2 black 685 242.00   Keene 7 black 656 225.50
Richardton 8 blkbwf 720 238.00   Marshall 6 blkbwf 663 236.00
Keene 34 blkbwf 724 259.75   Richardton 9 mixed 679 226.50
Richardton 3 black 730 239.00   Richardton 9 black 705 234.00
Medora 6 black 732 242.00   Keene 32 blkbwf 712 233.75
Dickinson 74 blkbwf 743 250.00   Sentinel Butte 2 blkbwf 718 229.50
Richardton 4 rwfblk 746 235.00   Beach 13 black 748 216.00
Dickinson 3 xbred 748 237.00   Dodge 14 red 759 223.00
Fairfield 5 black 752 233.50   Richardton 6 blkbwf 764 221.50
Fairfield 6 mixed 763 226.50   Beach 6 blkbwf 778 221.00
Fairfield 26 blkbwf 767 239.25   Fairfield 6 black 793 222.50
Sentinel Butte 9 black 782 232.50   Dodge 9 black 800 220.00
Dickinson 7 mixed 803 227.00   Baker,MT 59 blkbwf 802 224.00
Dickinson 125 blkbwf 820 234.75   Halliday 7 blkbwf 805 213.00
Keene 6 rwfblk 835 216.00   Keene 3 mixed 813 215.50
Dodge 5 black 838 227.50   Hebron 8 blkbwf 818 213.50
Wibaux, MT 2 black 840 228.00   Grassy Butte 4 herf 820 216.00
Halliday 3 black 850 209.00   Beach 28 black 820 209.00
Dickinson 62 blkbwf 854 227.75   Manning 3 black 823 208.00
Grassy Butte 6 herf 861 215.00   Baker,MT 5 red 829 213.00
Dickinson 3 xbred 883 214.50   Killdeer 14 redblk 847 212.00
Richardton 6 redblk 936 206.00   Manning 2 bwf 848 212.50
Manning 2 red 938 205.00   Fairfield 4 black 850 213.75
Grassy Butte 5 herf 967 197.00   Fairfield 12 black 853 213.75
Grassy Butte 2 herf 1003 186.00   Beach 10 xbred 868 207.00
            Baker,MT 189 blkbwf 885 211.00
WEIGH-UP COWS         Golden Valley 5 black 896 206.00
New Salem 1 red 1035 128.00   Sentinel Butte 4 black 918 202.50
New Salem 1 bwf 1110 124.50   Grassy Butte 2 herf 923 200.00
Killdeer 5 black 1208 124.50   Hebron 11 blkbwf 942 200.00
Killdeer 1 black 1440 122.50   Manning 2 blkbwf 960 198.50
Belfield 1 black 1385 122.50   Golva 13 black 980 208.00
Killdeer 4 black 1354 122.00   Beulah 11 black 993 203.50
Killdeer 1 black 1160 121.50   Richardton 2 black 993 194.50
Belfield 1 black 1415 121.00   Golden Valley 4 blkbwf 993 193.50
Killdeer 1 black 1260 120.50   Golden Valley 6 black 1008 197.00
Emerado 2 redblk 1113 120.50   Belfield 10 blkbwf 1031 186.00
Wibaux, MT 1 char 1165 120.00   Golva 7 redblk 1074 189.00
New England 1 black 1495 120.00   Hazen (fleshy) 26 mixed 1076 169.50
Palermo 2 redblk 1310 120.00   Hazen (fleshy) 60 mixed 1137 170.00
Belfield 1 black 1400 119.50            
Dickinson 1 red 1540 119.50   MARKET BULLS      
Emerado 1 black 1330 119.50   Fairfield 1 black 2060 142.00
Dickinson 1 black 1410 119.00   Manning 1 black 1525 140.50
Palermo 1 red 1140 119.00   Halliday 1 black 1715 140.50
Killdeer 6 redblk 1333 118.50   Sidney, MT 1 char 2030 139.00
Belfield 1 black 1515 118.50   Halliday 1 black 1770 139.00
Wibaux, MT 1 char 1100 118.00   Gladstone 1 black 1705 138.50
Killdeer 1 black 1200 118.00   Halliday 1 black 1590 138.50
Wibaux, MT 1 char 1230 118.00   Killdeer 1 black 2030 138.50
Emerado 1 bwf 1310 117.50   Beach 1 black 1550 138.50
Killdeer 5 redblk 1427 117.50   Dickinson 1 black 1590 138.00
Killdeer 4 black 1179 117.00   Richardton 1 black 1800 138.00
New England 1 black 1630 117.00   Richardton 1 black 1890 138.00
Palermo 2 redblk 1155 117.00   Richardton 1 red 1715 138.00
Halliday 1 char 1775 116.50   Sidney, MT 1 char 2145 138.00
Richardton 1 black 1270 115.00   Halliday 1 black 1995 138.00
Belfield 1 black 1235 114.50   Medora 1 black 1795 137.50
Belfield 1 black 1415 114.50   Manning 1 black 1770 137.50
Belfield 1 bwf 1380 114.00   Dickinson 1 red 1890 137.00
Dickinson 1 black 1220 114.00   Killdeer 1 black 1950 136.50
Palermo 1 red 1280 113.50   Halliday 1 black 2070 136.50
Belfield 1 black 1415 113.50   Halliday 1 black 1700 136.50
Killdeer 1 bwf 1445 113.00   Manning 1 black 1475 136.50
Dickinson 1 red 1415 113.00   Belfield 1 black 2050 135.50
Belfield 1 rwf 1560 113.00   Halliday 1 black 1895 135.50
Alexander 1 black 1400 113.00   Beach 1 black 1735 135.00
Gladstone 1 holstein 1455 112.50   Halliday 1 black 1575 135.00
Gladstone 2 holstein 1255 112.00   Manning 1 black 1500 134.50
Belfield 1 black 1645 112.00   Dickinson 1 black 1450 134.50
            Richardton 1 black 1990 134.00
            Killdeer 1 black 1970 133.50
            Hebron 1 black 1625 133.50
            Grassy Butte 1 char 1890 133.50
            New Town 1 black 1740 133.00
            Grassy Butte 1 red 1630 133.00
            Manning 1 black 1665 132.50
            Dickinson 1 hereford 1535 132.00
            Manning 1 hereford 1840 132.00
            Wibaux, MT 1 char 1995 131.50
            Alexander 1 black 1705 131.00
            Manning 1 hereford 1845 130.50
            Manning 1 black 2120 130.00
            Belfield 1 red 1920 130.00
            Dickinson 1 black 1600 129.50
            Grassy Butte 1 char 1740 129.00
 
TOP PRICES FROM YEARLING SPECIAL
Thursday, September 18, 2014               300 hd sold
WEIGH-UP COWS         MARKET BULLS      
Richardton 1 bwf 1490 118.50   Wibaux, MT 4 black 981 173.00
Dickinson 1 black 1700 118.50   Dunn Center 1 rwf 1045 170.00
Sentinel Butte 1 black 1535 118.00   South Heart 1 black 1155 157.00
Sentinel Butte 1 black 1645 117.50   Bismarck 2 black 1248 150.00
New Town 1 black 1415 117.00   Sentinel Butte 1 black 1140 145.00
Gladstone 1 red 1180 117.00   Killdeer 1 black 1915 143.50
Dickinson 1 black 1680 117.00   Dickinson 1 black 1350 143.00
Dickinson 2 red 1325 117.00   Dickinson 1 black 2425 140.50
Dunn Center 2 red 1555 116.50   Richardton 1 black 1775 139.00
Sentinel Butte 2 black 1455 116.00   Killdeer 1 red 1785 138.50
Lake Preston, SD 2 black 1465 116.00   Belfield 1 black 1885 138.50
Gladstone 3 black 1618 115.75   Fairfield 1 black 1875 138.00
Halliday 1 red 1275 115.50   Killdeer 1 black 1805 137.50
Halliday 1 rwf 1560 115.50   Fairfield 1 char 1920 137.50
Lake Preston, SD 8 redblk 1297 115.50   Grassy Butte 1 black 1850 137.50
Dickinson 1 black 1410 115.00   Richardton 1 black 1810 137.00
Gladstone 2 blkbwf 1683 115.00   Grassy Butte 1 char 1975 137.00
Richardton 2 blkbwf 1275 115.00   Grassy Butte 1 char 1995 137.00
Dunn Center 1 char 1285 114.00   Dunn Center 1 rwf 2000 137.00
Richardton 3 bwf 1558 113.50   Dickinson 1 black 1875 136.50
Halliday 1 red 1315 113.50   Halliday 1 black 1765 136.00
Halliday 2 red 1413 113.00   Richardton 1 black 1910 136.00
Richardton 3 blkbwf 1375 113.00   Dickinson 1 black 1825 136.00
Sentinel Butte 1 black 1820 113.00   Halliday 1 black 2015 135.50
Dickinson 1 red 1220 112.50   Beach 1 black 1690 135.00
Richardton 1 bwf 1605 112.50   Dickinson 1 red 1835 135.00
Richardton 1 black 1700 112.00   Dickinson 1 black 1770 135.00
Halliday 1 red 1445 111.50   Dickinson 1 rwf 2120 135.00
New Town 1 black 1310 111.50            
Beach 1 black 1590 110.00            
Lake Preston, SD 12 black 1128 110.00            
 
TOP PRICES FROM YEARLING SPECIAL
Thursday, September 11, 2014               1600 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Grassy Butte 5 black 586 260.00   Wibaux,MT 18 black 593 251.00
Beulah 8 redblk 593 264.00   Beulah 7 charx 614 250.00
Dickinson 18 blkbwf 627 263.00   Grassy Butte 11 black 640 235.50
Wibaux,MT 6 black 628 260.00   Richardton 5 black 672 240.00
Richardton 8 black 653 254.00   Dickinson 72 mixed 680 240.35
Wibaux,MT 24 mixed 657 253.00   Baker,MT 4 black 684 231.00
Beulah 26 mixed 667 264.00   Beulah 28 charx 685 238.00
Grassy Butte 11 black 669 249.00   Golden Valley 25 redblk 694 240.00
Beulah 6 charx 741 247.00   Watford City 12 blkbwf 694 222.50
Dunn Center 5 black 744 237.00   Amidon 6 blkbwf 695 226.50
Wibaux,MT 12 black 744 252.50   Belfield 5 bwf 701 232.00
Dodge 8 black 753 235.00   Baker,MT 5 black 719 229.75
Dickinson 4 black 760 231.00   Beulah 10 blkbwf 727 229.00
Sentinel Butte 7 black 784 221.50   Richardton 13 black 740 226.00
Dickinson 16 mixed 789 217.50   Beulah 17 mixed 740 225.75
Sentinel Butte 3 charx 793 212.50   Wibaux,MT 7 black 745 240.00
Golden Valley 18 black 796 224.25   Medora 4 black 749 227.00
Beulah 8 redblk 796 217.50   Halliday 9 black 757 226.50
Watford City 6 redblk 796 217.50   Hebron 6 black 760 235.00
Wibaux,MT 52 mixed 798 224.25   Beulah 5 mixed 768 216.00
Hebron 2 black 798 225.00   Golden Valley 31 black 775 227.00
Halliday 12 black 817 226.25   Dodge 30 black 775 217.00
Dunn Center 29 black 835 231.50   Dodge 4 charxd 788 210.50
Dickinson 15 mixed 838 210.50   Amidon 19 black 790 220.00
Rhame 7 black 839 213.50   Beulah 20 mixed 813 215.00
Watford City 9 black 841 210.50   Taylor 21 blkbwf 815 224.50
Baker,MT 19 mixed 856 220.00   Dunn Center 7 black 834 214.50
Grassy Butte 4 black 894 208.50   Beulah 9 mixed 839 213.00
Golden Valley 33 black 908 214.75   Watford City 11 blkbwf 840 209.50
Hebron 12 black 909 212.75   Halliday 22 redblk 846 212.00
Dodge 9 mixed 940 200.50   Hebron 11 black 870 214.50
Baker,MT 29 mixed 942 209.25   Hebron 15 black 872 214.50
Halliday 20 mixed 942 209.75   Medora 6 black 877 208.00
Rhame 9 black 942 207.00   Beulah 6 mixed 877 212.00
Watford City 12 black 998 205.75   Hebron 15 black 877 214.50
Dickinson 37 black 1003 205.75   Dodge 11 blkbwf 897 207.50
Hebron 2 black 1020 206.50   Medora 3 rwf 912 204.00
Golden Valley 9 redblk 1039 199.75   Beulah 14 redchar 925 205.75
Golden Valley 37 bwf 1070 198.50   Baker,MT 2 black 933 203.50
Wibaux,MT 4 black 1249 160.50   Beulah 3 blkbwf 935 201.50
            Beulah 25 black 945 202.50
WEIGH-UP COWS         Hebron 2 black 975 196.00
            Beulah 4 bwf 980 196.00
Beulah 1 bwf 1300 137.00   Baker,MT 3 black 1003 196.50
Baker,MT 1 black 1260 122.50   New England 11 black 1003 204.00
New England 8 black 1373 121.00   Beulah 10 black 1006 200.00
Manning 1 black 1345 120.00   Baker,MT 8 black 1053 196.50
Dickinson 1 black 1490 119.50   Wibaux,MT 7 black 1056 193.00
Beulah 1 black 1535 118.50   Beulah 7 blkbwf 1061 190.00
Medora 1 black 1430 118.00   Hebron 4 blkbwf 1085 183.00
New England 2 black 1713 117.50            
Halliday 2 red 1535 117.00   MARKET BULLS      
New England 6 black 1281 116.00   Medora 5 black 1172 177.00
Grassy Butte 1 rwf 1480 116.00   New England 1 black 1090 177.00
Dunn Center 1 black 1610 115.50   Sentinel Butte 1 black 1150 169.00
New England 1 black 1500 114.50   Dickinson 1 black 1210 150.00
Halliday 4 red 1440 114.00   Richardton 1 black 1290 149.00
Golden Valley 4 black 1375 114.00   Beulah 1 char 2295 141.50
Golden Valley 2 black 1540 114.00   Manning 1 black 1695 141.50
Golden Valley 1 black 1400 114.00   Richardton 1 black 1855 140.50
Taylor 1 black 1520 114.00   Grassy Butte 1 black 1285 140.00
Grassy Butte 1 rwf 1505 114.00   Baker,MT 1 black 1915 139.00
Taylor 2 blkbwf 1728 113.00   St. Anthony 1 black 1740 137.50
Halliday 1 black 1385 116.50   Sentinel Butte 1 black 1745 137.00
Halliday 1 red 1350 116.00   Golden Valley 1 black 2105 136.50
Belfield 1 rwf 1295 118.00   Belfield 1 black 1955 136.50
            Belfield 1 char 1940 136.50
            Beulah 1 char 1790 136.00
            Golden Valley 1 black 2020 135.50
            New England 1 black 1870 135.50
            Hebron 1 black 1770 135.50
            Manning 1 black 1695 135.00
            Dunn center 1 black 2100 134.50
            Watford City 1 black 1845 134.50
            Killdeer 1 black 1810 134.50
            Golden Valley 1 black 2160 134.00
            Richardton 1 black 2020 133.50
            Golden Valley 1 black 1990 133.50
            Hebron 1 black 1820 132.50
            Richardton 1 black 1745 132.50
            Medora 1 black 1485 132.00
            Grassy Butte 1 char 1925 131.00
            Hebron 1 black 1830 130.50
            Belfield 1 black 1745 130.50
            Dickinson 1 black 1700 130.50
            Dickinson 1 black 1700 130.50
            Beulah 1 black 2125 129.50
            Killdeer 1 black 1980 129.50
            Beulah 1 black 1865 129.50
            Golden Valley 1 black 1735 129.50
            Killdeer 1 black 1595 129.50
            Medora 1 black 1800 128.50
            Grassy Butte 1 char 2305 127.50
            Belfield 1 black 1895 127.00
            Belfield 1 black 1735 125.00
            Beulah 1 char 2060 122.00
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, September 4, 2014               275 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Grassy Butte 4 bwf 328 312.50   Killdeer 1 bwf 390 230.00
Killdeer 2 black 358 265.00   Watford City 1 black 400 242.50
Watford City 1 black 380 272.50   Belfield 1 black 415 235.00
Belfield 1 black 425 255.00   Fairfield 4 black 649 220.00
Fairfield 2 black 598 231.00   Grassy Butte 1 black 660 216.00
Belfield 1 red 700 221.00   Belfield 1 black 695 210.00
            Grassy Butte 10 blkbwf 788 212.50
Not a real good test on calves or yearlings,   Wibaux,MT 9 black 849 208.50
but next week, September 11, we'll have a    Grassy Butte 14 black 849 207.50
nice run of yearlings to get a feel for what    Arnegard 4 red 875 200.00
buyers are willing to give.       Grassy Butte 1 bwf 900 193.00
            Taylor 2 black 903 195.50
COWS           Belfield 1 red 935 164.00
Arnegard 1 black 1330 119.50   Taylor 1 black 950 189.00
Richardton 1 black 1240 118.00            
Arnegard 1 red 1390 117.50   BULLS        
Halliday 2 redblk 1500 116.50   Watford City 1 char 2005 151.50
Arnegard 1 black 1645 116.00   Dunn Center 1 red 1760 146.00
Watford City 1 black 1465 116.00   Fairfield 1 char 2065 144.50
Dunn Center 1 black 1350 116.00   Grassy Butte 1 black 1045 142.00
Richardton 1 holstn 1145 116.00   South Heart 1 black 1275 141.50
Halliday 1 bwf 1640 115.50   Grassy Butte 1 black 1925 140.00
Arnegard 3 redblk 1480 115.50   Grassy Butte 1 black 2010 139.50
Watford City 2 black 1435 115.50   Elgin 1 black 1755 139.00
Dickinson 1 black 1420 115.50   Grassy Butte 1 red 1260 138.00
Arnegard 1 black 1315 115.50   Belfield 1 black 1925 137.50
Belfield 3 red 1305 115.50   Watford City 1 rwfr 2110 137.00
Beulah 3 black 1465 115.00   Fairfield 1 black 2105 137.00
Grassy Butte 2 black 1438 115.00   Dickinson 1 char 1660 137.00
Halliday 1 red 1290 115.00   Sentinel Butte 1 red 2035 135.50
Dunn Center 1 black 1610 114.50   Manning 1 black 1475 135.00
Richardton 1 black 1455 114.50   Dunn Center 1 red 1915 134.00
Grassy Butte 1 black 1365 114.50   Dickinson 1 rwfr 1800 134.00
Alamo 1 black 1335 114.50   Dickinson 1 rwfr 1625 134.00
Belfield 5 red 1281 114.00   Dickinson 1 rwfr 1880 133.00
Dickinson 1 black 1560 113.50   Grassy Butte 1 black 1820 133.00
Dickinson 1 black 1410 113.50   Watford City 1 black 1610 133.00
Dickinson 1 black 1350 113.50   Dickinson 1 black 1785 132.50
Richardton 1 black 1645 113.00   Belfield 1 black 1690 132.50
Dickinson 1 black 1545 113.00   Arnegard 1 red 1675 132.50
Belfield 1 black 1525 113.00   Amidon 1 black 1385 132.50
Sentinel Butte 1 red 1615 112.50   Dickinson 1 red 1555 132.00
Arnegard 1 red 1630 112.00   Richardton 1 black 2035 131.50
Golva 1 bwf 1380 112.00   Manning 1 black 1655 131.50
Dunn Center 1 rwf 1580 111.00   Watford City 1 black 1495 131.50
Dickinson 1 black 1550 111.00   Gladstone 1 black 1830 131.00
            Grassy Butte 1 black 1740 131.00
HEIFERETTES & YOUNG COWS     Dickinson 1 black 1660 131.00
Watford City 1 black 1050 157.00   Belfield 1 black 1395 130.50
Richardton 1 black 1130 131.00   Watford City 1 black 1465 130.00
Watford City 1 black 1145 128.00            
 
 PRICES FROM REGULAR SALE & YEARLING SPECIAL
Thursday, August 28, 2014               815 hd sold
STEERS           HEIFERS        
Dunn Center 3 red 338 330.00   Dunn Center 1 red 280 251.00
Manning 3 black 397 308.00   Manning 3 blkbwf 310 263.00
Hebron 1 black 495 273.00   Manning 10 black 442 248.00
Dodge 1 bwf 505 265.00   Dunn Center 1 red 445 250.00
Manning 5 black 568 269.00   Manning 11 black 579 232.00
Wibaux, MT 5 black 627 263.00   Sentinel Butte 4 blkbwf 584 234.00
Halliday 3 blkbwf 667 260.00   Miles City,MT 34 xbred 625 219.50
Sentinel Butte 3 blkbwf 677 259.00   Dickinson 2 red 638 208.00
Dodge 1 black 695 255.00   Sentinel Butte 3 blkbwf 643 229.50
Keene 5 blkbwf 699 256.50   Dickinson 3 blkbwf 653 211.00
Garrison 3 black 715 240.00   Golva 2 charblk 658 216.00
Dickinson 3 black 717 223.00   Golva 4 black 708 215.00
Beach 7 black 727 222.00   Beach 12 black 720 213.00
Sentinel Butte 3 black 737 235.00   Keene 11 blkbwf 748 217.00
Sentinel Butte 6 redblk 743 226.50   Miles City,MT 14 xbred 753 212.50
Keene 9 black 758 231.00   Golden Valley 6 black 765 216.00
Golden Valley 6 black 763 227.50   Sentinel Butte 6 black 774 214.00
Beach 18 black 789 220.75   Hettinger 9 blkbwf 776 214.00
Fairfield 1 bwf 800 219.50   Beach 12 black 777 210.50
Richardton 3 blkbwf 812 218.00   Dickinson 2 red 800 204.00
Sentinel Butte 7 mixed 823 222.00   Richardton 7 black 802 209.50
Richardton 3 black 833 209.00   Ross 3 redblk 832 209.00
Dickinson 3 black 845 210.00   Ross 5 black 845 211.00
Dickinson 3 red 852 210.50   Manning 5 black 849 205.00
Dickinson 4 black 879 212.50   Golva 3 charx 865 207.50
Dickinson 3 bwf 952 199.00   Richardton 2 black 900 198.50
Beach 21 black 961 209.50   Richardton 2 black 903 194.50
Hettinger 2 blkbwf 990 195.00   Killdeer 6 black 911 192.00
            Keene 2 blkbwf 930 198.50
HOLSTEIN STEERS         Taylor 1 red 930 193.00
Fairfield 4 holstein 701 140.00   Richardton 4 black 930 191.50
Halliday 2 holstein 828 133.00   Taylor 3 red 977 193.00
New Salem 3 holstein 830 132.00   Marshall 19 redblk 994 193.50
New Salem 2 holstein 988 141.00            
New Salem 7 holstein 1044 135.00   BULLS        
New Salem 41 holstein 1206 139.50   Golden Valley 1 black 1675 147.00
New Salem 8 holstein 1273 141.00   Golden Valley 1 black 1990 145.00
            Taylor 1 black 2005 143.50
MARKET COWS         Killdeer 1 black 1995 142.50
Dickinson 1 rwf 1135 129.00   Dunn Center 1 black 2035 142.50
Sidney, MT 1 black 1140 125.00   Richardton 1 red 2135 142.00
Grassy Butte 1 black 1240 120.00   Belfield 1 black 2005 141.50
Ross 1 black 1425 120.00   Belfield 1 black 2045 141.50
Halliday 8 redblk 1365 118.00   Belfield 1 black 2250 141.00
Ross 1 black 1290 118.00   Dickinson 1 black 2065 141.00
Belfield 1 black 1345 117.00   Manning 1 black 1955 141.00
Fairfield 1 black 1390 116.50   Belfield 1 black 1690 141.00
Halliday 2 black 1308 116.50   Killdeer 1 black 2030 140.00
Halliday 1 black 1440 116.00   Dodge 1 char 2025 140.00
Zap 1 red 1385 116.00   Killdeer 1 black 1940 139.50
Halliday 2 xbred 1288 115.50   Gladstone 1 black 2145 139.50
Dodge 8 black 1376 115.50   Ray 1 black 1705 139.50
Manning 1 black 1275 115.50   Killdeer 1 black 1905 139.00
Dickinson 1 black 1315 115.00   Fairfield 1 black 2000 139.00
Ross 3 black 1447 115.00   Fairfield 1 black 1950 139.00
Grassy Butte 1 black 1560 115.00   Beach 1 black 1955 139.00
Medora 1 black 1525 115.00   Killdeer 1 black 2295 138.50
Dickinson 2 black 1205 115.00   Fairfield 1 black 2125 138.50
Dickinson 1 black 1265 114.50   Belfield 1 black 2050 138.50
Medora 2 black 1298 114.50   Dunn Center 1 black 1890 138.50
New England 1 holstein 1975 114.50   Fairfield 1 black 1980 138.00
Dickinson 1 holstein 1695 114.50   New England 1 red 1960 138.00
New England 1 black 1570 114.00   Fairfield 1 black 1990 137.50
Fairfield 1 black 1295 114.00   Dickinson 1 black 1915 137.00
Dickinson 1 holstein 1675 114.00   Zap 1 red 2065 137.00
Dunn Center 1 red 1415 113.50   Richardton 1 black 1710 136.50
Bismarck 1 rwf 1420 113.50   Fairfield 1 black 2115 136.50
Zap 1 red 1495 113.50   Manning 1 black 2095 136.00
Sentinel Butte 1 bwf 1415 113.50   Belfield 1 black 1870 135.00
Zap 1 black 1510 113.50   Fairfield 1 black 1920 135.00
Halliday 1 black 1245 113.00   Fairfield 1 rwf 2185 135.00
New Town 1 bwf 1625 112.50   Belfield 1 red 1985 132.00
Dunn Center 3 red 1448 112.00   Ross 1 black 1760 131.00
Dodge 1 black 1365 112.00   Halliday 1 rwf 1915 131.00
Dodge 2 black 1230 112.00            
Halliday 1 bwf 1400 112.00            
New Town 1 black 1705 110.50            
Belfield 1 red 1295 110.00            
New England 2 holstein 1345 109.50            
 
TOP PRICES FROM SUPERIOR SATELLITE AUCTION
Thursday, August 21, 2014               3360 hd sold
YEARLING STEERS         UNWEANED STEER CALVES  
Golden Valley 60 black 975 196.50   Golden Valley 100 blk&bwf 540 271.00
            Belfield 50 red strs 540 262.00
WEANED STEER CALVES       Richardton 110 blk&bwf 550 274.00
Hebron 245 blk&bwf 690 246.50   Hebron 95 black 550 270.00
Killdeer 75 black 690 239.00   Hebron 95 black 550 267.00
Golden Valley 130 blk&bwf 800 228.00   Beulah 90 blk&bwf 550 265.00
New Salem 130 blk&bwf 835 218.00   Beulah 185 blk&bwf 550 264.00
            Beulah 100 charx 575 270.00
UNWEANED HEIFER CALVES       Beulah 100 red 575 264.00
Belfield 50 red hfrs 525 252.00   Richardton 105 blk&bwf 580 264.00
Beulah 100 charx 575 249.00   Dickinson 105 red 590 261.00
Belfield 85 red&blk 675 235.00   Beulah 100 blk&bwf 590 261.00
Dickinson 30 charx 675 235.50   Hebron 170 black 600 267.00
            Beulah 80 blk&bwf 610 256.00
This turned out to be a very good sale despite    Richardton 95 blk&bwf 625 259.00
a futures market that was $5.50 lower in 24   Golden Valley 82 blk&bwf 625 258.00
hours leading up to sale time.        Hebron 80 black 630 258.50
As usual, it'll be interesting to see what the    Golden Valley 160 blk&bwf 650 256.00
market is like when these cattle are delivered.   Dickinson 78 red 650 241.00
To give you a little perspective on just how high   Hebron 160 black 670 261.00
this market is, some of these cattle brought   Richardton 85 blk&bwf 675 256.00
almost $1.00 per pound more than they did   Dickinson 45 charx 690 243.50
one year ago.            Belfield 85 red&blk 700 241.00
One thing to keep in mind. These buyers are            
spending from $100,000 to 150,000 dollars per            
load for calves. There has never been a time            
when it will be more rewarding to do all you             
can to catch their eye with value adding             
management.                     
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, August 14, 2014               210 hd sold
MARKET COWS         BULLS        
Beach 1 black 1245 127.00   Watford City 1 black 2090 151.50
New England 1 black 1235 125.00   Lefor 1 char 2175 150.00
Wibaux, MT 1 black 1300 125.00   Belfield 1 char 2105 147.50
Halliday 1 black 1205 124.50   Fairfield 1 black 2145 146.50
Glen Ullin 1 black 1335 120.50   Hebron 1 black 2015 145.50
Killdeer 1 black 1425 120.50   Taylor 1 black 1820 144.50
Halliday 1 black 1325 120.00   Watford City 1 red 1850 144.50
Belfield 1 black 1325 120.00   Belfield 1 char 2020 144.50
Richardton 1 black 1265 119.00   Richardton 1 black 1800 144.50
Killdeer 1 black 1455 118.50   Dickinson 1 black 2195 144.00
Killdeer 1 red 1300 118.00   Sentinel Butte 1 black 1940 144.00
Wibaux, MT 1 black 1225 118.00   Belfield 1 hereford 225 143.50
Halliday 1 black 1390 117.50   Dickinson 1 black 1845 143.50
Sidney, MT 1 red 1045 117.00   Killdeer 1 black 1735 143.00
Sidney, MT 1 red 1265 117.00   Taylor 1 black 1600 142.00
Halliday 1 bwf 1405 117.00   Killdeer 1 black 2150 142.00
Halliday 1 bwf 1570 117.00   Regent 1 black 1995 142.00
Halliday 1 rwf 1400 116.00   Watford City 1 red 1730 141.00
Richardton 1 black 1455 116.00   Watford City 1 black 1975 140.00
Killdeer 2 black 1328 115.00   Taylor 1 black 2220 140.00
Gladstone 2 holstein 1108 114.50   Watford City 1 red 1840 139.00
New England 1 black 1300 114.00   Dickinson 1 black 2175 138.50
Richardton 1 black 1410 114.00   Killdeer 1 black 2005 138.50
Dickinson 1 black 1345 114.00   Watford City 1 red 1660 138.50
Halliday 1 black 1615 113.50   Halliday 1 black 2395 137.00
Dickinson 1 black 1250 113.00   Belfield 1 black 1965 136.00
            Fairfield 1 black 1665 135.00
            Sentinel Butte 1 black 1825 135.00
            Belfield 1 black 1625 134.00
            Belfield 1 black 1695 134.00
            Taylor 1 black 2240 134.00
            Richardton 1 black 1950 134.00
            Watford City 1 black 1735 131.00
            Glen Ullin 1 black 2050 130.50
            Dickinson 1 black 1460 129.00
            Watford City 1 red 1605 127.00
            Golden Valley 1 black 1840 127.00
            Dickinson 1 black 1825 125.00
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, August 7, 2014                260 hd sold
MARKET COWS         BULLS        
Dunn Center 3 black 1078 137.00   Killdeer 1 char 2050 153.50
Zap 1 black 1225 133.50   New Town 1 black 1880 151.00
New England 1 charx 1400 127.00   Golden Valley 1 char 2005 148.50
New Town 1 black 1450 127.00   Golden Valley 1 red 2200 148.50
New England 1 charx 1725 126.50   Manning 1 black 2290 148.00
Golden Valley 6 black 1239 126.50   Belfield 1 black 2040 147.50
Golden Valley 1 black 1135 126.00   Fairfield 1 black 2015 146.50
Golden Valley 1 black 1355 125.00   Fortuna 1 black 1590 146.50
Fairfield 1 bwf 1130 124.50   Dunn Center 1 black 2005 145.50
Sentinel Butte 1 black 1400 124.50   Richardton 1 black 1595 145.50
Wibaux,MT 1 black 1355 124.50   Taylor 1 black 1710 144.50
Beulah 1 black 1390 124.50   Fairfield 1 red 2025 144.50
Beach 1 black 1685 124.00   Sentinel Butte 1 black 18890 144.00
Killdeer 1 black 1675 124.00   Wibaux,MT 1 black 1940 143.50
Wibaux,MT 1 charx 1540 124.00   Belfield 1 black 2110 143.50
Sherwood 1 charx 1165 123.50   Dickinson 1 red 1635 143.00
Golden Valley 4 black 1665 123.50   Fairfield 1 black 1620 143.00
Sherwood 1 charx 1255 123.50   Fairfield 1 black 2000 143.00
Sherwood 1 charx 1305 123.50   Golva 1 black 1885 142.00
Hettinger 2 black 1293 123.50   Halliday 1 black 1970 142.00
circle,MT 1 black 1295 123.50   Gladstone 1 black 2005 141.50
Wibaux,MT 1 charx 1420 123.00   Hebron 1 black 1490 141.00
Sherwood 5 charx 1477 122.50   Belfield 1 black 1735 140.00
Beulah 1 black 1505 122.50   Taylor 1 black 2115 139.50
Killdeer 1 black 1735 122.50   Halliday 1 black 2060 139.50
Golden Valley 1 black 1795 122.00   Dickinson 1 red 1990 139.00
Wibaux,MT 2 charx 1625 122.00   Belfield 1 black 1655 138.50
Killdeer 3 black 1422 122.00   Richardton 1 black 1795 138.00
Sentinel Butte 1 bwf 1495 122.00   Fairfield 1 black 1175 138.00
Zap 1 black 1225 121.50   Dunn Center 1 black 1655 137.00
Halliday 1 black 1545 121.00   Richardton 1 black 1355 137.00
Killdeer 8 black 1625 121.00   Dickinson 1 red 2025 136.50
Sentinel Butte 1 black 1245 121.00   Alamo 1 black 1785 136.00
Golden Valley 1 black 1270 121.00   Belfield 1 red 1360 136.00
Killdeer 1 black 1380 120.00   Belfield 1 black 1685 135.00
Killdeer 1 black 1270 120.00   Fortuna 1 black 1640 135.00
Wibaux,MT 1 charx 1705 120.00   Wibaux,MT 1 black 1505 135.00
Killdeer 1 black 1865 120.00   Fortuna 1 black 1805 135.00
Beach 1 black 1445 120.00   Golva 1 black 1690 134.00
Beach 1 black 1735 120.00   Wibaux,MT 1 black 1960 132.00
            Dickinson 1 black 1920 132.00
            Beach 1 black 1310 131.00
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, July 31, 2014                360 hd sold
MARKET COWS         BULLS        
Bowman 2 black 1300 126.00   South Heart 1 red 2160 156.50
Hebron 1 black 1270 125.00   Fairfield 1 black 1875 156.00
Golva 1 black 1325 124.50   Manning 1 black 1945 151.50
Golva 1 black 1490 124.50   Ray 1 black 2170 151.00
Bowman 1 black 1300 124.50   Dickinson 1 red 2285 151.00
Beulah 1 black 1205 124.00   Taylor 1 black 1755 149.00
Sentinel Butte 1 black 1320 124.00   Grassy Butte 1 black 1830 149.00
Dickinson 1 bwf 1220 123.50   Bowman 1 black 2015 148.00
Golva 1 black 1460 123.50   Medora 1 black 2020 148.00
Sentinel Butte 1 black 1085 123.00   Belfield 1 black 2120 148.00
Hebron 1 black 1165 123.00   Fairfield 1 black 2220 148.00
Dickinson 1 black 1275 123.00   Golva 1 black 1920 147.00
Beulah 2 black 1323 123.00   Manning 1 red 2070 146.00
Dickinson 1 black 1350 123.00   Manning 1 black 2390 145.50
New England 1 rwf 1460 123.00   Beulah 1 black 1800 144.50
Taylor 1 black 1315 123.00   Dickinson 1 holstein 1645 144.00
Killdeer 1 red 1370 122.50   Fairfield 1 black 1775 143.00
Medora 1 rwf 1115 122.00   Golva 1 black 1890 143.00
Dickinson 1 black 1245 122.00   Dickinson 1 black 1975 143.00
Hebron 1 black 1445 122.00   Hebron 1 black 1705 142.00
Watford City 1 black 1430 122.00   Beach 1 black 1895 141.00
Killdeer 1 black 1545 121.50   Gladstone 1 hereford 2170 141.00
New Town 1 black 1080 121.00   Fairfield 1 hereford 2445 140.00
Dickinson 3 black 1322 121.00   Watford City 1 black 1695 138.00
Hebron 1 black 1395 121.00   New Town 1 black 2095 138.00
Golva 1 black 1455 121.00   Manning 1 red 1810 135.50
New Town 1 black 1195 121.00   Manning 1 red 1280 132.00
Golva 4 black 1389 121.00   Lefor 1 black 1395 131.00
Golva 1 black 1370 120.50   Watford City 1 black 1675 130.00
Sentinel Butte 1 red 1395 120.50            
Bowman 4 black 1420 120.50   HEIFERETTES & YOUNG COWS  
Manning 1 rwf 1260 120.00   Bowman 1 black 1020 154.00
Killdeer 1 black 1360 120.00   Gladstone 2 black 1068 155.00
Sentinel Butte 1 bwf 1360 120.00   Bowman 1 black 1095 148.00
Killdeer 1 xbred 1635 120.00   Keene 2 black 1100 146.00
Dickinson 1 red 1355 120.00   Sentinel Butte 1 red 1155 128.00
Watford City 5 black 1460 119.50   Sentinel Butte 1 bwf 1205 131.00
Belfield 1 xbred 1550 119.00   Keene 1 black 1275 126.50
South Heart 1 bwf 1365 118.50            
Dickinson 1 black 1475 118.50            
Keene 1 black 1660 118.50            
New Town 2 black 1413 118.50            
Dickinson 1 black 1330 118.00            
Dickinson 2 black 1345 118.00            
Beulah 1 black 1600 118.00            
Belfield 1 black 1160 118.00            
New England 1 black 1265 118.00            
New Town 3 redblk 1345 118.00            
Wibaux, MT 1 black 1360 118.00            
Marshall 1 black 1575 118.00            
Richardton 1 black 1495 117.50            
Dodge 1 black 1235 117.00            
Medora 1 black 1350 117.00            
New Town 3 redblk 1465 117.00            
New Town 1 bwf 1580 116.50            
Dickinson 1 black 1425 116.00            
Keene 2 blkbwf 1435 116.00            
Dodge 1 black 1505 115.00            
Dickinson 1 xbred 1525 113.00            
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, July 17, 2014                200 hd sold
MARKET COWS         BULLS        
Hebron 1 red 1110 125.00   Belfield 1 char 1870 152.50
Beulah 1 black 1345 124.50   Killdeer 1 black 2165 151.50
Golden Valley 1 bwf 1130 123.00   Killdeer 1 black 2120 148.50
Medora 2 black 1115 122.50   Dickinson 1 black 1855 148.00
Dickinson 1 red 1380 122.50   Taylor 1 red 2035 148.00
Killdeer 1 red 1240 121.00   Killdeer 1 black 2105 148.00
Medora 3 black 1303 121.00   Belfield 1 char 1590 146.00
Hebron 1 black 1540 120.50   Manning 1 black 1855 146.00
Golden Valley 1 black 1230 120.00   Manning 1 red 2030 146.00
Sidney, MT 1 rwfbwf 1330 120.00   Fairfield 1 black 2165 146.00
Killdeer 1 bwf 1395 120.00   Fairfield 1 black 2275 145.00
New Town 1 black 1495 120.00   Taylor 1 black 2180 144.50
Gladstone 1 red 1545 120.00   Dunn Center 1 black 1885 144.00
Watford City 1 black 1380 119.50   Wibaux, MT 1 black 1785 143.50
Hebron 1 black 1425 119.50   Golden Valley 1 char 2215 142.50
Golden Valley 1 black 1495 119.50   Taylor 1 red 1810 142.00
Medora 1 black 1375 119.00   Wibaux, MT 1 black 1760 140.50
New Town 2 redblk 1430 119.00   Sidney, MT 1 black 1760 140.50
Alexander 1 char 1470 119.00   Lemmon,SD 1 black 1495 139.00
New England 1 black 1535 119.00   Killdeer 1 black 1710 138.00
Watford City 1 black 1590 118.00   Grannvalley, SD 1 red 2255 136.50
Watford City 4 black 1330 117.50   Fairfield 1 rwf 1565 136.00
Watford City 1 black 1560 117.50   Beulah 1 black 1930 135.50
Golden Valley 1 black 1200 117.00   New England 1 black 2190 135.50
Taylor 1 red 1400 117.00   Hebron 1 black 1445 135.00
Alexander 1 char 1170 116.50   Sidney, MT 1 black 1700 134.00
Gladstone 1 black 1395 116.50   Dickinson 1 rwf 1550 133.50
Killdeer 1 red 1445 116.50   Halliday 1 black 1950 132.50
Wibaux, MT 1 red 1110 116.00   Manning 1 black 1580 131.00
Keene 1 black 1665 115.50   Belfield 1 black 2015 131.00
New Town 1 black 1315 115.00   Wibaux, MT 1 black 1655 123.00
Golden Valley 1 black 1370 115.00   Elgin 1 red 1535 121.00
New Town 2 black 1375 114.50            
Watford City 2 black 1395 114.50   HEIFERETTES & YOUNG COWS  
New Town 1 black 1575 114.50   Golden Valley 1 black 920 150.00
Killdeer 1 black 1825 114.50   Wibaux, MT 1 black 970 148.00
Medora 1 black 1240 114.00   Dunn Center 1 black 1105 139.00
Killdeer 1 bwf 1380 114.00   Belfield 1 black 1190 125.00
Dickinson 2 charblk 1420 114.00   Dunn Center 1 black 1325 119.00
Keene 2 black 1435 114.00            
New England 1 black 1380 113.50            
Fairfield 1 black 1570 113.50            
Keene 1 black 1455 113.00            
Golden Valley 5 black 1572 113.00            
Killdeer 1 black 1660 113.00            
Dickinson 1 black 1380 112.50            
Dickinson 1 black 1260 112.00            
Killdeer 1 rwf 1295 112.00            
Richardton 1 char 1490 112.00            
Richardton 1 holstein 1740 111.00            
 
TOP PRICES FROM REGULAR SALE
Thursday, July 10, 2014                500 hd sold
MARKET COWS         BULLS        
Halliday 1 bwf 1500 122.00   Gladstone 1 black 2340 154.50
Halliday 1 red 1360 122.00   Killdeer 1 bwf 2235 152.00
Beach 1 black 1310 122.00   Killdeer 1 black 2150 152.00
Belfield 1 red 1595 121.50   Killdeer 1 black 2160 150.50
Halliday 1 black 1640 121.00   Halliday 1 red 2055 150.50
Taylor 1 red 1585 121.00   Manning 1 black 2515 150.00
Grassy Butte 2 black 1393 121.00   Killdeer 1 black 2290 150.00
Richardton 1 black 1275 121.00   Manning 1 black 2025 149.00
Taylor 1 red 1325 120.50   Dunn Center 1 black 2085 148.50
Halliday 3 black 1483 120.00   Dickinson 1 black 1945 148.50
Killdeer 1 bwf 1400 120.00   Killdeer 1 black 2230 148.00
Killdeer 2 black 1343 120.00   Fairfield 1 black 2110 148.00
Richardton 1 black 1295 120.00   Dunn Center 1 black 2440 147.50
Halliday 4 redblk 1449 119.50   Dunn Center 1 black 2245 147.00
Belfield 1 red 1435 119.50   Killdeer 1 black 1970 146.50
Killdeer 1 black 1290 119.50   Halliday 1 red 1845 146.50
Halliday 2 black 1498 119.00   Belfield 1 black 1835 146.50
Gladstone 1 black 1480 119.00   Taylor 1 red 1815 146.50
Richardton 9 redblk 1422 119.00   Richardton 1 black 1720 145.00
Killdeer 1 black 1390 119.00   Killdeer 1 rwf 2020 144.50
Killdeer 1 black 1305 119.00   Hebron 1 black 2100 144.00
Dickinson 1 rwf 1285 119.00   Hebron 1 black 2135 143.50
Halliday 3 blkbwf 1268 119.00   Dickinson 1 black 2180 143.00
Dickinson 1 bwf 1515 118.50   New Town 1 black 2140 143.00
Killdeer 3 blkbwf 1390 118.50   Manning 1 red 1760 143.00
Gladstone 1 black 1275 118.50   Richardton 1 black 1660 143.00
Halliday 1 black 1675 118.00   Mott 1 black 2040 142.00
Grassy Butte 2 black 1523 118.00   New Town 1 black 1980 142.00
Killdeer 1 black 1505 118.00   Belfield 1 black 1870 142.00
Killdeer 1 black 1355 118.00   Killdeer 1 black 1575 142.00
New Town 1 black 1400 117.50   New Town 1 black 1775 141.00
Killdeer 1 bwf 1285 117.50   Killdeer 1 black 2225 140.50
Halliday 4 rwf 1619 117.00   South Heart 1 rwf 2000 140.50
Halliday 1 bwf 1445 117.00   Manning 1 black 1630 140.50
Halliday 1 bwf 1405 117.00   Killdeer 1 black 2080 140.00
Killdeer 1 bwf 1360 117.00   Dickinson 1 black 1960 140.00
Richardton 1 rwf 1300 116.50   Killdeer 1 red 2105 139.50
Dickinson 1 bwf 1480 116.00   New Town 1 black 1810 139.50
Richardton 1 black 1310 116.00            
Grassy Butte 1 black 1270 116.00   HEIFERETTES & YOUNG COWS  
Wibaux,MT 12 redblk 1380 115.50   Manning 4 black 833 164.00
Killdeer 2 redblk 1303 115.50   Manning 4 redblk 946 148.00
Killdeer 1 black 1880 115.00   Wibaux,MT 6 redblk 966 159.00
New Town 2 black 1455 115.00   Belfield 1 bwf 975 145.00
South Heart 1 black 1405 115.00   New Town 1 red 975 141.00
Richardton 1 black 1280 115.00   Fairfield 1 black 1040 125.00
Killdeer 1 black 1375 114.50   Manning 1 black 1115 132.00
Killdeer 4 black 1609 114.00   Wibaux,MT 32 redblk 1119 144.50
Watford City 1 red 1565 114.00   Belfield 1 black 1130 146.00
Halliday 3 blkbwf 1535 114.00   Killdeer 4 blkbwf 1134 133.50
Belfield 1 black 1380 114.00   Manning 1 black 1140 131.00
Belfield 1 black 1345 114.00   Fairfield 1 black 1155 125.00
            Scranton 2 black 1168 122.00
YOUNG BULLS         New England 1 black 1175 139.00
Killdeer 1 black 1015 168.00   Killdeer 3 black 1190 128.00
Dickinson 1 red 1055 159.00   Killdeer 1 bwf 1195 127.50
Dickinson 1 red 1080 147.00   Halliday 1 black 1200 122.50
Hebron 1 black 1165 155.00   Scranton 2 black 1203 121.00
Beach 1 black 1170 160.00   Halliday 1 red 1210 125.00
Hebron 2 black 1173 152.00   Killdeer 1 black 1215 130.00
Beach 1 black 1230 148.00   Belfield 2 black 1223 120.00
Glen Ullin 1 red 1240 154.00   Dunn Center 1 red 1270 125.00
 For more information contact Stockmens Livestock at 701 225-8156 or 800 472-2667  
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN